Tầm nhìn sâu sắc của Nhà Đầu Tư: Tại sao Kai B. đầu tư qua ecoligo

Nhà đầu tư cộng đồng Kai B.
Kai B.

Sở thích, mong muốn làm điều gì đó tốt, quan tâm đến năng lượng mặt trời. Có nhiều lý do để đầu tư vào các dự án của chúng tôi. Để bạn có thể tìm hiểu điều gì thúc đẩy các nhà đầu tư cộng đồng khác * và tại sao họ quyết định đầu tư vào các dự án năng lượng mặt trời, chúng tôi đã hỏi một số người trong số họ về kinh nghiệm của họ với ecoligo. Đầu tiên, Kai B. cho chúng tôi biết điều gì đã thuyết phục anh ấy.

“Thực ra, ecoligo không phải là lựa chọn đầu tiên của tôi để đầu tư bền vững. Đầu tiên tôi hỏi về các nền tảng khác và cũng đầu tư một số tiền vào đó. Tuy nhiên, tôi đã có những trải nghiệm tồi tệ ở đó và tìm kiếm một giải pháp thay thế. Đó là cách tôi bắt gặp ecoligo.

Ở đây, các khoản thanh toán lãi suất và tiền hoàn lại đúng hạn và đầy đủ cùng với việc trình bày dự án minh bạch đã mang lại cho tôi cảm giác an toàn, vì vậy tôi sẵn sàng giao phó cho ecoligo số tiền của mình.

Điều tôi thích nhất khi đầu tư thông qua ecoligo là tiền của tôi đang đóng góp vào cuộc chiến chống lại cuộc khủng hoảng khí hậu và điều này đang được thúc đẩy chủ yếu ở các thị trường mới nổi. Điều này có nghĩa là tôi có thể tạo ra tác động thực sự với khoản đầu tư của mình.

Kai B.

Hiện tôi đang đầu tư vào một số lượng lớn các dự án và các báo cáo chi tiết bán niên cho tôi biết tình trạng hiện tại và cách đầu tư của tôi đã được sử dụng. Quỹ bảo lãnh Covid-19 mới được thành lập cũng đã tạo thêm niềm tin vào ecoligo.

Điều tôi thích nhất khi đầu tư thông qua ecoligo là tiền của tôi đang đóng góp vào cuộc chiến chống lại cuộc khủng hoảng khí hậu và điều này đang được thúc đẩy chủ yếu ở các thị trường mới nổi. Điều này có nghĩa là tôi có thể tạo ra tác động thực sự với khoản đầu tư của mình. Tất nhiên, lãi suất được cung cấp cũng đóng một vai trò trong quyết định của tôi đối với ecoligo. Cho đến nay, tôi chủ yếu đầu tư vào các dự án châu Phi, nhưng tôi cũng đang quan tâm nhiều đến thị trường mới Việt Nam. Ở đây, có cơ hội cho tôi với tư cách là một nhà đầu tư để làm cho sự bùng nổ kinh tế của đất nước trở nên bền vững hơn bằng cách hỗ trợ năng lượng tái tạo. ”

Nếu bảo mật cũng quan trọng đối với bạn trong các khoản đầu tư của mình và bạn muốn hỗ trợ quá trình chuyển đổi năng lượng, thì hãy tìm hiểu về tất cả các dự án hiện tại và các điều kiện tương ứng của chúng trên trang dự án của chúng tôi. Đăng ký nhận bản tin của chúng tôi để không bỏ lỡ bất kỳ cơ hội đầu tư và tin tức mới nào.