Những cộng sự của chúng ta

Khi nói đến việc giải quyết một thách thức toàn cầu như biến đổi khí hậu, chúng ta biết rằng cùng nhau chúng ta có thể tiến xa hơn. Đó là lý do tại sao chúng tôi tin tưởng vào các đối tác như các kỹ sư có trình độ lắp đặt hệ thống của chúng tôi, các đối tác tài trợ của chúng tôi và cộng đồng các doanh nghiệp bền vững có chung mục tiêu với chúng tôi. Quan hệ đối tác là chìa khóa thành công của chúng tôi - và tác động của chúng tôi.

Là một đối tác, ecoligo cam kết mang lại kết quả cho tất cả mọi người, bao gồm cả hành tinh. Chúng tôi biết không có thời gian để lãng phí, vì vậy chúng tôi mang đến tốc độ, sự linh hoạt và biết cách hoàn thành công việc.

Bạn đã sẵn sàng để làm việc cùng nhau?

Nếu bạn là một công ty EPC đang tìm kiếm tài chính, một nhà đầu tư chuyên nghiệp muốn giúp đưa các dự án của chúng tôi vào cuộc sống hoặc một cộng tác viên sẵn sàng cùng nhau giải quyết cuộc khủng hoảng khí hậu, chúng tôi không thể chờ đợi để tìm hiểu thêm và bắt đầu.

Các đối tác kỹ thuật của chúng tôi

Các đối tác mạng của chúng tôi

Đối tác huy động vốn cộng đồng của chúng tôi

Trong nhiều năm, đối tác đáng tin cậy của chúng tôi là portagon đã cung cấp cho chúng tôi một nền tảng cho phép chúng tôi huy động vốn từ cộng đồng và chuyển nó thành các dự án năng lượng mặt trời bền vững và có tác động. Sự hợp tác chặt chẽ của chúng tôi đã làm nên thành công của ecoligo và các dự án của chúng tôi.

Hợp tác với chúng tôi

Họ nói rằng hai cái đầu tốt hơn một cái và khi nói đến việc tạo ra tác động, chúng tôi biết điều đó là đúng. Nếu bạn đã sẵn sàng cùng nhau thay đổi thế giới, chúng tôi đã sẵn sàng bắt đầu.