1.570.187
Tấn CO2 tiết kiệm
4.443
Các nhà đầu tư cộng đồng
31,6 Tr €
Đưa lên
96,91
MWp đã ký

Các dự án mở cửa đầu tư

Phu Khang I

PV trong Vietnam
64.500 €
trong tổng số 70.000 € ghi bàn
Thêm thông tin

Thien Nam Elevator - Refinanzierung I

PV trong Vietnam
17.350 €
trong tổng số 87.000 € ghi bàn
Thêm thông tin

Ngu Long II

PV trong Vietnam
342.450 €
trong tổng số 400.000 € ghi bàn
Thêm thông tin

Agricola Tamelcura II

PV trong Chile
74.400 €
trong tổng số 81.000 € ghi bàn
Thêm thông tin

Các nhà đầu tư

Kiếm lãi trong khi tài trợ cho một tương lai xanh hơn

Invest-Solar---icon

Đầu tư vào năng lượng mặt trời

Bắt đầu với ít nhất là € 100.

Environmental-Impact---icon

Xem tác động của bạn

Khoản đầu tư của bạn giúp chúng tôi nhanh chóng khởi động các dự án năng lượng sạch.

Grow-Money---icon

Xem tiền của bạn phát triển

Bạn kiếm được tiền lãi từ khoản đầu tư của mình ngay từ ngày đầu tiên.

Play Video

Các doanh nghiệp

Chuyển sang năng lượng mặt trời và trả ít hơn

Cung cấp năng lượng cho doanh nghiệp của bạn bằng nguồn năng lượng sạch và tái tạo như năng lượng mặt trời giúp giảm chi phí của bạn và cho bạn nhiều thời gian hơn để tập trung vào tăng trưởng. Các doanh nghiệp trên khắp thế giới tin tưởng ecoligo sẽ tài trợ toàn bộ, cài đặt và quản lý năng lượng mặt trời của họ. Chúng tôi quản lý các dự án từ đầu đến cuối, đồng thời điều chỉnh từng hệ thống để đáp ứng các nhu cầu cụ thể của doanh nghiệp bạn.

Immediate-Money---icon

Tiết kiệm chi phí ngay lập tức

Hóa đơn năng lượng của bạn sẽ giảm ngay sau khi hệ thống của bạn được cài đặt.

Maintenance---icon

Một giải pháp hoàn chỉnh

Từ tài chính đến triển khai kỹ thuật đến quản lý hệ thống, chúng tôi quản lý tất cả.

ecoligo_icons

Hiệu suất chúng tôi đảm bảo

Mang lại năng lượng hiệu quả về chi phí cho các thị trường mới nổi