1.786.568
Tấn CO2 tiết kiệm
4.839
Nhà đầu tư tác động
38,5 Tr €
Euro tăng lên
100%
tỷ lệ trả nợ lịch sử

Các dự án mở cửa đầu tư

Inmobiliaria Lomas

PV trong Chile
110.400 €
trong tổng số 275.000 € ghi bàn
Thêm thông tin

Agricola Munizaga El Ingenio I

PV trong Chile
281.000 €
trong tổng số 402.000 € ghi bàn
Thêm thông tin

Golden Star I

PV trong Vietnam
105.300 €
trong tổng số 581.000 € ghi bàn
Thêm thông tin

Condovac modernisierte Elektroinstallation II

EE-LED trong Costa Rica
375.750 €
trong tổng số 639.000 € ghi bàn
Thêm thông tin

Các nhà đầu tư

Kiếm lãi trong khi tài trợ cho một tương lai xanh hơn

Invest-Solar---icon

Đầu tư vào năng lượng mặt trời

Bắt đầu với ít nhất là € 100.

Environmental-Impact---icon

Xem tác động của bạn

Khoản đầu tư của bạn giúp chúng tôi nhanh chóng khởi động các dự án năng lượng sạch.

Grow-Money---icon

Xem tiền của bạn phát triển

Bạn kiếm được tiền lãi từ khoản đầu tư của mình ngay từ ngày đầu tiên.