Lọc bởi

Kim Duc

PV trong Vietnam
670.900 €
trong tổng số 907.000 € ghi bàn
Thêm thông tin

Rega I

PV trong Vietnam
266.750 €
trong tổng số 393.000 € ghi bàn
Thêm thông tin

ICG Church

PV trong Ghana
369.550 €
trong tổng số 552.000 € ghi bàn
Thêm thông tin

Tay Ninh Furniture

PV trong Vietnam
188.400 €
trong tổng số 267.000 € ghi bàn
Thêm thông tin

Mirae Fiber

PV trong Vietnam
181.000 €
trong tổng số 181.000 € ghi bàn
Thêm thông tin

Sirikwa Hotel

PV trong Kenya
82.000 €
trong tổng số 82.000 € ghi bàn
Thêm thông tin

Radiant I

PV trong Vietnam
176.000 €
trong tổng số 176.000 € ghi bàn
Thêm thông tin

Fresha Dairies II

PV trong Kenya
236.000 €
trong tổng số 236.000 € ghi bàn
Thêm thông tin

Dong Nam Viet Packaging III

PV trong Vietnam
197.000 €
trong tổng số 197.000 € ghi bàn
Thêm thông tin

Xcellent

PV trong Thailand
0 €
trong tổng số 837.000 € ghi bàn
Thêm thông tin

Gia Gia Nghi Paper Packing

PV trong Vietnam
270.000 €
trong tổng số 270.000 € ghi bàn
Thêm thông tin

Thai Duong Rubber I

PV trong Vietnam
198.800 €
trong tổng số 199.000 € ghi bàn
Thêm thông tin

Universidad Santa Lucia Solaranlage

PV trong Costa Rica
144.000 €
trong tổng số 144.000 € ghi bàn
Thêm thông tin

Arenal Kioro Solare Warmwasseraufbereitung

SHW trong Costa Rica
0 €
trong tổng số 99.000 € ghi bàn
Thêm thông tin

El Rodeo Energieeffizienz

SHW trong Costa Rica
0 €
trong tổng số 35.000 € ghi bàn
Thêm thông tin

Central University Lehre & Administration

PV trong Ghana
0 €
trong tổng số 314.000 € ghi bàn
Thêm thông tin

Live Wire Wasserversorgung

PV trong Kenya
84.500 €
trong tổng số 84.500 € ghi bàn
Thêm thông tin

Impact Hub Accra

PV trong Ghana
14.000 €
trong tổng số 14.000 € ghi bàn
Thêm thông tin

Penta Flowers II – Ariya Leasing

PV trong Kenya
153.000 €
trong tổng số 153.000 € ghi bàn
Thêm thông tin

An Binh Printing

PV trong Vietnam
177.000 €
trong tổng số 177.000 € ghi bàn
Thêm thông tin

Dong Nam Viet Packaging IV

PV trong Vietnam
196.500 €
trong tổng số 197.000 € ghi bàn
Thêm thông tin

Red Plum

PV trong Kenya
552.000 €
trong tổng số 552.000 € ghi bàn
Thêm thông tin

Hotel Jenny

PV trong Costa Rica
36.000 €
trong tổng số 36.000 € ghi bàn
Thêm thông tin

HyM Coyol

PV trong Costa Rica
0 €
trong tổng số 48.000 € ghi bàn
Thêm thông tin

Mirae

PV trong Vietnam
217.000 €
trong tổng số 217.000 € ghi bàn
Thêm thông tin

Credible Blooms

PV trong Kenya
119.000 €
trong tổng số 119.000 € ghi bàn
Thêm thông tin

Arenal Kioro

PV trong Costa Rica
0 €
trong tổng số 92.000 € ghi bàn
Thêm thông tin

Casa Luna Bungalows

PV trong Costa Rica
0 €
trong tổng số 91.000 € ghi bàn
Thêm thông tin

Central University Studentenwohnheime

PV trong Ghana
141.000 €
trong tổng số 141.000 € ghi bàn
Thêm thông tin

Stanbic Bank

PV trong Ghana
50.000 €
trong tổng số 50.000 € ghi bàn
Thêm thông tin

Penta Flowers I – Ariya Leasing

PV trong Kenya
107.000 €
trong tổng số 107.000 € ghi bàn
Thêm thông tin

Universidad Santa Lucia Energieeffizienz

EE trong Costa Rica
30.000 €
trong tổng số 30.000 € ghi bàn
Thêm thông tin

Arenal Kioro Bungalows West

PV trong Costa Rica
79.000 €
trong tổng số 79.000 € ghi bàn
Thêm thông tin

Arenal Kioro Energieeffizienz

EE trong Costa Rica
0 €
trong tổng số 20.000 € ghi bàn
Thêm thông tin

Casa Luna

PV trong Costa Rica
0 €
trong tổng số 96.000 € ghi bàn
Thêm thông tin

Nyaho Medical Centre

PV trong Ghana
298.000 €
trong tổng số 298.000 € ghi bàn
Thêm thông tin

Cauayan

PV trong Philippines
60.250 €
trong tổng số 500.000 € ghi bàn
Thêm thông tin

Cerro Lodge

EE trong Costa Rica
41.000 €
trong tổng số 41.000 € ghi bàn
Thêm thông tin

Thien Nam Elevator II

PV trong Vietnam
334.000 €
trong tổng số 334.000 € ghi bàn
Thêm thông tin

Thien Nam Elevator

PV trong Vietnam
334.000 €
trong tổng số 334.000 € ghi bàn
Thêm thông tin

El Rodeo Effiziente Klimatisierung

EE trong Costa Rica
59.000 €
trong tổng số 59.000 € ghi bàn
Thêm thông tin

Arenal Kioro Bungalows Zentral

PV trong Costa Rica
91.000 €
trong tổng số 91.000 € ghi bàn
Thêm thông tin

Coconut Beach Lodge Energieeffizienz

SHW trong Kenya
0 €
trong tổng số 86.000 € ghi bàn
Thêm thông tin

Qi Palawan

PV trong Philippines
101.000 €
trong tổng số 101.000 € ghi bàn
Thêm thông tin

Thai Duong Rubber III

PV trong Vietnam
114.000 €
trong tổng số 114.000 € ghi bàn
Thêm thông tin

Label Converters

PV trong Kenya
0 €
trong tổng số 315.000 € ghi bàn
Thêm thông tin

Thai Duong Rubber II

PV trong Vietnam
341.000 €
trong tổng số 341.000 € ghi bàn
Thêm thông tin

Dong Nam Viet Packaging

PV trong Vietnam
831.000 €
trong tổng số 831.000 € ghi bàn
Thêm thông tin

United Selections

PV trong Kenya
0 €
trong tổng số 99.000 € ghi bàn
Thêm thông tin

Marie Stopes Ghana

PV trong Ghana
49.500 €
trong tổng số 49.500 € ghi bàn
Thêm thông tin

Rift Valley Roses

PV trong Kenya
90.500 €
trong tổng số 94.000 € ghi bàn
Thêm thông tin

Bondet Farm – Ariya Leasing

PV trong Kenya
144.000 €
trong tổng số 144.000 € ghi bàn
Thêm thông tin

Viet Roll

PV trong Vietnam
0 €
trong tổng số 372.000 € ghi bàn
Thêm thông tin

Dong Nam Viet Packaging II

PV trong Vietnam
401.000 €
trong tổng số 400.000 € ghi bàn
Thêm thông tin

Rift Valley Roses II

PV trong Kenya
126.000 €
trong tổng số 126.000 € ghi bàn
Thêm thông tin

The Point Mall

PV trong Kenya
27.000 €
trong tổng số 27.000 € ghi bàn
Thêm thông tin

Royal Group Industries

PV trong Kenya
326.000 €
trong tổng số 328.000 € ghi bàn
Thêm thông tin

Zena Sosiani

PV trong Kenya
0 €
trong tổng số 184.000 € ghi bàn
Thêm thông tin

HyM Guanacaste

PV trong Costa Rica
70.800 €
trong tổng số 72.000 € ghi bàn
Thêm thông tin

Viet Air Filters

PV trong Vietnam
253.000 €
trong tổng số 253.000 € ghi bàn
Thêm thông tin

Arenal Kioro Effiziente Klimatisierung

EE trong Costa Rica
35.000 €
trong tổng số 185.000 € ghi bàn
Thêm thông tin

El Rodeo

PV trong Costa Rica
100.000 €
trong tổng số 100.000 € ghi bàn
Thêm thông tin

Bomarts Farms

PV trong Ghana
160.000 €
trong tổng số 160.000 € ghi bàn
Thêm thông tin

fairafric

PV trong Ghana
403.000 €
trong tổng số 404.000 € ghi bàn
Thêm thông tin

Vision Plaza

PV trong Kenya
169.000 €
trong tổng số 170.000 € ghi bàn
Thêm thông tin

Eden Tree

PV trong Ghana
36.000 €
trong tổng số 36.000 € ghi bàn
Thêm thông tin

Las Lomas

PV trong Chile
130.000 €
trong tổng số 130.000 € ghi bàn
Thêm thông tin

Swiss Travel Guanacaste

PV trong Costa Rica
0 €
trong tổng số 74.000 € ghi bàn
Thêm thông tin

Lac Long I

PV trong Vietnam
0 €
trong tổng số 450.000 € ghi bàn
Thêm thông tin

Casa Luna Energieeffizienz

EE trong Costa Rica
0 €
trong tổng số 95.000 € ghi bàn
Thêm thông tin

Nam Dinh Forest I

PV trong Vietnam
412.000 €
trong tổng số 412.000 € ghi bàn
Thêm thông tin

Swiss Travel Santa Ana

EE trong Costa Rica
0 €
trong tổng số 88.000 € ghi bàn
Thêm thông tin

Simbi Roses

PV trong Kenya
0 €
trong tổng số 152.000 € ghi bàn
Thêm thông tin

Live Wire Packhalle

PV trong Kenya
83.500 €
trong tổng số 83.500 € ghi bàn
Thêm thông tin

Swiss Travel Uruca

PV trong Costa Rica
93.800 €
trong tổng số 94.000 € ghi bàn
Thêm thông tin

Zena Roses

PV trong Kenya
140.000 €
trong tổng số 140.000 € ghi bàn
Thêm thông tin

Fresha Dairies I

PV trong Kenya
293.900 €
trong tổng số 295.000 € ghi bàn
Thêm thông tin

Green TG I

PV trong Vietnam
152.900 €
trong tổng số 153.000 € ghi bàn
Thêm thông tin

Hasfarm Dalat City I

PV trong Vietnam
178.000 €
trong tổng số 178.000 € ghi bàn
Thêm thông tin

Lac Long II

PV trong Vietnam
395.000 €
trong tổng số 395.000 € ghi bàn
Thêm thông tin

Nam Dinh Forest II

PV trong Vietnam
151.000 €
trong tổng số 151.000 € ghi bàn
Thêm thông tin

Nam Dinh Forest III

PV trong Vietnam
127.000 €
trong tổng số 128.000 € ghi bàn
Thêm thông tin

Nam Dinh Forest IV

PV trong Vietnam
131.900 €
trong tổng số 132.000 € ghi bàn
Thêm thông tin

Karen Roses I

PV trong Kenya
98.000 €
trong tổng số 98.000 € ghi bàn
Thêm thông tin

Fan Milk I

PV trong Ghana
95.000 €
trong tổng số 95.000 € ghi bàn
Thêm thông tin