Lọc bởi

Kim Duc

PV trong Vietnam
907.000 €
trong tổng số 907.000 € ghi bàn
Thêm thông tin

Agricola Munizaga El Ingenio I

PV trong Chile
281.000 €
trong tổng số 402.000 € ghi bàn
Thêm thông tin

Condovac modernisierte Elektroinstallation II

EE-LED trong Costa Rica
375.750 €
trong tổng số 639.000 € ghi bàn
Thêm thông tin

Inmobiliaria Lomas

PV trong Chile
110.400 €
trong tổng số 275.000 € ghi bàn
Thêm thông tin

Golden Star I

PV trong Vietnam
105.300 €
trong tổng số 581.000 € ghi bàn
Thêm thông tin

Sirikwa Hotel

PV trong Kenya
82.000 €
trong tổng số 82.000 € ghi bàn
Thêm thông tin

Radiant I

PV trong Vietnam
175.900 €
trong tổng số 176.000 € ghi bàn
Thêm thông tin

Rega I

PV trong Vietnam
393.000 €
trong tổng số 393.000 € ghi bàn
Thêm thông tin

Fresha Dairies II

PV trong Kenya
236.000 €
trong tổng số 236.000 € ghi bàn
Thêm thông tin

Dong Nam Viet Packaging III

PV trong Vietnam
197.000 €
trong tổng số 197.000 € ghi bàn
Thêm thông tin

Xcellent

PV trong Thailand
837.000 €
trong tổng số 837.000 € ghi bàn
Thêm thông tin

Gia Gia Nghi Paper Packing

PV trong Vietnam
270.000 €
trong tổng số 270.000 € ghi bàn
Thêm thông tin

Thai Duong Rubber I

PV trong Vietnam
198.800 €
trong tổng số 199.000 € ghi bàn
Thêm thông tin

Arenal Kioro Solare Warmwasseraufbereitung

EE-SHW trong Costa Rica
99.000 €
trong tổng số 99.000 € ghi bàn
Thêm thông tin

El Rodeo Energieeffizienz

EE-SHW trong Costa Rica
35.000 €
trong tổng số 35.000 € ghi bàn
Thêm thông tin

Central University Lehre & Administration

PV trong Ghana
304.000 €
trong tổng số 314.000 € ghi bàn
Thêm thông tin

Live Wire Wasserversorgung

PV trong Kenya
84.500 €
trong tổng số 84.500 € ghi bàn
Thêm thông tin

Impact Hub Accra

PV trong Ghana
14.000 €
trong tổng số 14.000 € ghi bàn
Thêm thông tin

Penta Flowers II – Ariya Leasing

PV trong Kenya
153.000 €
trong tổng số 153.000 € ghi bàn
Thêm thông tin

An Binh Printing

PV trong Vietnam
177.000 €
trong tổng số 177.000 € ghi bàn
Thêm thông tin

Dong Nam Viet Packaging IV

PV trong Vietnam
196.500 €
trong tổng số 197.000 € ghi bàn
Thêm thông tin

Red Plum

PV trong Kenya
552.000 €
trong tổng số 552.000 € ghi bàn
Thêm thông tin

Hotel Jenny

PV trong Costa Rica
36.000 €
trong tổng số 36.000 € ghi bàn
Thêm thông tin

HyM Coyol

PV trong Costa Rica
48.000 €
trong tổng số 48.000 € ghi bàn
Thêm thông tin

Mirae

PV trong Vietnam
217.000 €
trong tổng số 217.000 € ghi bàn
Thêm thông tin

Credible Blooms

PV trong Kenya
119.000 €
trong tổng số 119.000 € ghi bàn
Thêm thông tin

Arenal Kioro

PV trong Costa Rica
92.000 €
trong tổng số 92.000 € ghi bàn
Thêm thông tin

Casa Luna Bungalows

PV trong Costa Rica
91.000 €
trong tổng số 91.000 € ghi bàn
Thêm thông tin

Central University Studentenwohnheime

PV trong Ghana
141.000 €
trong tổng số 141.000 € ghi bàn
Thêm thông tin

Stanbic Bank

PV trong Ghana
50.000 €
trong tổng số 50.000 € ghi bàn
Thêm thông tin

Penta Flowers I – Ariya Leasing

PV trong Kenya
107.000 €
trong tổng số 107.000 € ghi bàn
Thêm thông tin

Arenal Kioro Bungalows West

PV trong Costa Rica
79.000 €
trong tổng số 79.000 € ghi bàn
Thêm thông tin

Arenal Kioro Energieeffizienz

EE-LED trong Costa Rica
20.000 €
trong tổng số 20.000 € ghi bàn
Thêm thông tin

Casa Luna

PV trong Costa Rica
96.000 €
trong tổng số 96.000 € ghi bàn
Thêm thông tin

Nyaho Medical Centre

PV trong Ghana
298.000 €
trong tổng số 298.000 € ghi bàn
Thêm thông tin

Cauayan

PV trong Philippines
60.250 €
trong tổng số 500.000 € ghi bàn
Thêm thông tin

Thien Nam Elevator II

PV trong Vietnam
334.000 €
trong tổng số 334.000 € ghi bàn
Thêm thông tin

Thien Nam Elevator

PV trong Vietnam
334.000 €
trong tổng số 334.000 € ghi bàn
Thêm thông tin

El Rodeo Effiziente Klimatisierung

EE-AC trong Costa Rica
59.000 €
trong tổng số 59.000 € ghi bàn
Thêm thông tin

Arenal Kioro Bungalows Zentral

PV trong Costa Rica
91.000 €
trong tổng số 91.000 € ghi bàn
Thêm thông tin

Coconut Beach Lodge Energieeffizienz

EE-SHW trong Kenya
86.000 €
trong tổng số 86.000 € ghi bàn
Thêm thông tin

Qi Palawan

PV trong Philippines
101.000 €
trong tổng số 101.000 € ghi bàn
Thêm thông tin

Thai Duong Rubber III

PV trong Vietnam
114.000 €
trong tổng số 114.000 € ghi bàn
Thêm thông tin

Label Converters

PV trong Kenya
315.000 €
trong tổng số 315.000 € ghi bàn
Thêm thông tin

Thai Duong Rubber II

PV trong Vietnam
341.000 €
trong tổng số 341.000 € ghi bàn
Thêm thông tin

Dong Nam Viet Packaging

PV trong Vietnam
831.000 €
trong tổng số 831.000 € ghi bàn
Thêm thông tin

United Selections

PV trong Kenya
99.000 €
trong tổng số 99.000 € ghi bàn
Thêm thông tin

Marie Stopes Ghana

PV trong Ghana
49.500 €
trong tổng số 49.500 € ghi bàn
Thêm thông tin

Rift Valley Roses

PV trong Kenya
90.500 €
trong tổng số 90.500 € ghi bàn
Thêm thông tin

Bondet Farm – Ariya Leasing

PV trong Kenya
144.000 €
trong tổng số 144.000 € ghi bàn
Thêm thông tin

Viet Roll

PV trong Vietnam
120.000 €
trong tổng số 372.000 € ghi bàn
Thêm thông tin

Dong Nam Viet Packaging II

PV trong Vietnam
400.000 €
trong tổng số 400.000 € ghi bàn
Thêm thông tin

Rift Valley Roses II

PV trong Kenya
126.000 €
trong tổng số 126.000 € ghi bàn
Thêm thông tin

The Point Mall

PV trong Kenya
27.000 €
trong tổng số 27.000 € ghi bàn
Thêm thông tin

Royal Group Industries

PV trong Kenya
326.000 €
trong tổng số 328.000 € ghi bàn
Thêm thông tin

Zena Sosiani

PV trong Kenya
184.000 €
trong tổng số 184.000 € ghi bàn
Thêm thông tin

HyM Guanacaste

PV trong Costa Rica
70.800 €
trong tổng số 72.000 € ghi bàn
Thêm thông tin

Viet Air Filters

PV trong Vietnam
253.000 €
trong tổng số 253.000 € ghi bàn
Thêm thông tin

Arenal Kioro Effiziente Klimatisierung

EE-AC trong Costa Rica
35.000 €
trong tổng số 185.000 € ghi bàn
Thêm thông tin

El Rodeo

PV trong Costa Rica
100.000 €
trong tổng số 100.000 € ghi bàn
Thêm thông tin

Bomarts Farms

PV trong Ghana
160.000 €
trong tổng số 160.000 € ghi bàn
Thêm thông tin

fairafric

PV trong Ghana
403.000 €
trong tổng số 404.000 € ghi bàn
Thêm thông tin

Vision Plaza

PV trong Kenya
169.000 €
trong tổng số 170.000 € ghi bàn
Thêm thông tin

Eden Tree

PV trong Ghana
36.000 €
trong tổng số 36.000 € ghi bàn
Thêm thông tin

Las Lomas

PV trong Chile
130.000 €
trong tổng số 130.000 € ghi bàn
Thêm thông tin

Swiss Travel Guanacaste

PV trong Costa Rica
74.000 €
trong tổng số 74.000 € ghi bàn
Thêm thông tin

Lac Long I

PV trong Vietnam
449.550 €
trong tổng số 450.000 € ghi bàn
Thêm thông tin

Casa Luna Energieeffizienz

EE-AC trong Costa Rica
95.000 €
trong tổng số 95.000 € ghi bàn
Thêm thông tin

Nam Dinh Forest I

PV trong Vietnam
412.000 €
trong tổng số 412.000 € ghi bàn
Thêm thông tin

Swiss Travel Santa Ana

EE-AC trong Costa Rica
88.000 €
trong tổng số 88.000 € ghi bàn
Thêm thông tin

Simbi Roses

PV trong Kenya
152.000 €
trong tổng số 152.000 € ghi bàn
Thêm thông tin

Live Wire Packhalle

PV trong Kenya
83.500 €
trong tổng số 83.500 € ghi bàn
Thêm thông tin

Swiss Travel Uruca

PV trong Costa Rica
93.800 €
trong tổng số 94.000 € ghi bàn
Thêm thông tin

Zena Roses

PV trong Kenya
140.000 €
trong tổng số 140.000 € ghi bàn
Thêm thông tin

Fresha Dairies I

PV trong Kenya
293.900 €
trong tổng số 295.000 € ghi bàn
Thêm thông tin

Green TG I

PV trong Vietnam
152.900 €
trong tổng số 153.000 € ghi bàn
Thêm thông tin

Hasfarm Dalat City I

PV trong Vietnam
178.000 €
trong tổng số 178.000 € ghi bàn
Thêm thông tin

Lac Long II

PV trong Vietnam
395.000 €
trong tổng số 395.000 € ghi bàn
Thêm thông tin

ICG Church

PV trong Ghana
552.000 €
trong tổng số 552.000 € ghi bàn
Thêm thông tin

Nam Dinh Forest II

PV trong Vietnam
151.000 €
trong tổng số 151.000 € ghi bàn
Thêm thông tin

Nam Dinh Forest III

PV trong Vietnam
127.000 €
trong tổng số 128.000 € ghi bàn
Thêm thông tin

Nam Dinh Forest IV

PV trong Vietnam
131.900 €
trong tổng số 132.000 € ghi bàn
Thêm thông tin

Tay Ninh Furniture

PV trong Vietnam
267.000 €
trong tổng số 267.000 € ghi bàn
Thêm thông tin

Mirae Fiber

PV trong Vietnam
181.000 €
trong tổng số 181.000 € ghi bàn
Thêm thông tin

Karen Roses I

PV trong Kenya
97.900 €
trong tổng số 98.000 € ghi bàn
Thêm thông tin

Fan Milk I

PV trong Ghana
95.000 €
trong tổng số 95.000 € ghi bàn
Thêm thông tin

Fan Milk II

PV trong Ghana
95.000 €
trong tổng số 95.000 € ghi bàn
Thêm thông tin

AngloGold Ashanti (Iduapriem) I

PV trong Ghana
96.000 €
trong tổng số 96.000 € ghi bàn
Thêm thông tin

Karen Roses II

PV trong Kenya
73.000 €
trong tổng số 73.000 € ghi bàn
Thêm thông tin

Gateway Marine Services I

PV trong Kenya
96.000 €
trong tổng số 96.000 € ghi bàn
Thêm thông tin

Arenal Kioro Effiziente Klimatisierung II

EE-AC trong Costa Rica
100.000 €
trong tổng số 100.000 € ghi bàn
Thêm thông tin

AngloGold Ashanti (Iduapriem) II

PV trong Ghana
96.000 €
trong tổng số 96.000 € ghi bàn
Thêm thông tin

Lac Long III

PV trong Vietnam
99.000 €
trong tổng số 99.000 € ghi bàn
Thêm thông tin

Universidad Adventista I

PV trong Chile
99.000 €
trong tổng số 99.000 € ghi bàn
Thêm thông tin

Universidad Adventista II

PV trong Chile
91.000 €
trong tổng số 91.000 € ghi bàn
Thêm thông tin

Viet Roll II

PV trong Vietnam
100.000 €
trong tổng số 100.000 € ghi bàn
Thêm thông tin

Viet Roll III

PV trong Vietnam
91.000 €
trong tổng số 91.000 € ghi bàn
Thêm thông tin

AngloGold Ashanti (Iduapriem) III

PV trong Ghana
67.000 €
trong tổng số 67.000 € ghi bàn
Thêm thông tin

Lac Long IV

PV trong Vietnam
91.000 €
trong tổng số 91.000 € ghi bàn
Thêm thông tin

AngloGold Ashanti (Iduapriem) IV

PV trong Ghana
62.000 €
trong tổng số 62.000 € ghi bàn
Thêm thông tin

Viet Roll IV

PV trong Vietnam
61.000 €
trong tổng số 61.000 € ghi bàn
Thêm thông tin

Toan Cau Papierrecycling I

PV trong Vietnam
74.000 €
trong tổng số 74.000 € ghi bàn
Thêm thông tin

Universidad Adventista III

PV trong Chile
51.000 €
trong tổng số 51.000 € ghi bàn
Thêm thông tin

Toan Cau Papierrecycling II

PV trong Vietnam
69.000 €
trong tổng số 69.000 € ghi bàn
Thêm thông tin

Lac Long V

PV trong Vietnam
87.000 €
trong tổng số 87.000 € ghi bàn
Thêm thông tin

Dai A Industry I

PV trong Vietnam
96.000 €
trong tổng số 96.000 € ghi bàn
Thêm thông tin

Prime Dai Loc I

PV trong Vietnam
99.000 €
trong tổng số 99.000 € ghi bàn
Thêm thông tin

Kijabe Station Management I

PV trong Kenya
96.950 €
trong tổng số 97.000 € ghi bàn
Thêm thông tin

Lac Long VI

PV trong Vietnam
76.000 €
trong tổng số 76.000 € ghi bàn
Thêm thông tin

Toan Cau Papierrecycling III

PV trong Vietnam
100.000 €
trong tổng số 100.000 € ghi bàn
Thêm thông tin

Kijabe Station Management II

PV trong Kenya
95.000 €
trong tổng số 95.000 € ghi bàn
Thêm thông tin

Dai A Industry II

PV trong Vietnam
99.000 €
trong tổng số 99.000 € ghi bàn
Thêm thông tin

Giai Phong Rubber I

PV trong Vietnam
97.000 €
trong tổng số 97.000 € ghi bàn
Thêm thông tin

Toan Cau Papierrecycling IV

PV trong Vietnam
94.000 €
trong tổng số 94.000 € ghi bàn
Thêm thông tin

Olam Cocoa

PV trong Ghana
397.000 €
trong tổng số 397.000 € ghi bàn
Thêm thông tin

Prime Dai Loc II

PV trong Vietnam
96.000 €
trong tổng số 96.000 € ghi bàn
Thêm thông tin

Kijabe Station Management III

PV trong Kenya
100.000 €
trong tổng số 100.000 € ghi bàn
Thêm thông tin

Hielo Cristal Divisa I

PV trong Panama
98.000 €
trong tổng số 98.000 € ghi bàn
Thêm thông tin

Hielo Cristal Divisa II

PV trong Panama
92.000 €
trong tổng số 92.000 € ghi bàn
Thêm thông tin

Hielo Cristal Divisa III

PV trong Panama
91.000 €
trong tổng số 91.000 € ghi bàn
Thêm thông tin

Toan Cau Papierrecycling V

PV trong Vietnam
97.400 €
trong tổng số 97.000 € ghi bàn
Thêm thông tin

Giai Phong Rubber II

PV trong Vietnam
64.000 €
trong tổng số 64.000 € ghi bàn
Thêm thông tin

Prime Dai Loc III

PV trong Vietnam
100.000 €
trong tổng số 100.000 € ghi bàn
Thêm thông tin

Kijabe Station Management IV

PV trong Kenya
99.000 €
trong tổng số 99.000 € ghi bàn
Thêm thông tin

Dai A Industry III

PV trong Vietnam
75.000 €
trong tổng số 75.000 € ghi bàn
Thêm thông tin

Hielo Cristal Divisa IV

PV trong Panama
90.000 €
trong tổng số 90.000 € ghi bàn
Thêm thông tin

Toan Cau Papierrecycling VI

PV trong Vietnam
48.000 €
trong tổng số 48.000 € ghi bàn
Thêm thông tin

Prime Dai Loc IV

PV trong Vietnam
74.000 €
trong tổng số 74.000 € ghi bàn
Thêm thông tin

Kijabe Station Management V

PV trong Kenya
96.000 €
trong tổng số 96.000 € ghi bàn
Thêm thông tin

Prime Dai Loc V

PV trong Vietnam
61.000 €
trong tổng số 61.000 € ghi bàn
Thêm thông tin

Hielo Cristal Divisa V

PV trong Panama
94.000 €
trong tổng số 94.000 € ghi bàn
Thêm thông tin

Live Wire Packhalle – Refinanzierung

PV trong Kenya
61.000 €
trong tổng số 61.000 € ghi bàn
Thêm thông tin

Goethe-Institut Abidjan

PV trong Côte d'Ivoire
53.000 €
trong tổng số 53.000 € ghi bàn
Thêm thông tin

Jumbo Steel Mills I

PV trong Kenya
394.000 €
trong tổng số 394.000 € ghi bàn
Thêm thông tin

Kijabe Station Management VI

PV trong Kenya
99.000 €
trong tổng số 99.000 € ghi bàn
Thêm thông tin

Sapa Aluminium

PV trong Vietnam
484.000 €
trong tổng số 484.000 € ghi bàn
Thêm thông tin

Dai A Industry IV

PV trong Vietnam
63.000 €
trong tổng số 63.000 € ghi bàn
Thêm thông tin

Hielo Cristal Divisa VI

PV trong Panama
93.000 €
trong tổng số 93.000 € ghi bàn
Thêm thông tin

Kijabe Station Management VII

PV trong Kenya
100.000 €
trong tổng số 100.000 € ghi bàn
Thêm thông tin

Las Lomas II

PV trong Chile
81.000 €
trong tổng số 81.000 € ghi bàn
Thêm thông tin

Las Lomas III

PV trong Chile
93.000 €
trong tổng số 93.000 € ghi bàn
Thêm thông tin

Las Lomas IV

PV trong Chile
66.000 €
trong tổng số 66.000 € ghi bàn
Thêm thông tin

Hielo Cristal Divisa VII

PV trong Panama
89.000 €
trong tổng số 89.000 € ghi bàn
Thêm thông tin

Summit Fibres

PV trong Kenya
70.000 €
trong tổng số 70.000 € ghi bàn
Thêm thông tin

Phuong Long I

PV trong Vietnam
97.000 €
trong tổng số 97.000 € ghi bàn
Thêm thông tin

Phuong Long II

PV trong Vietnam
96.000 €
trong tổng số 96.000 € ghi bàn
Thêm thông tin

Phuong Long III

PV trong Vietnam
95.000 €
trong tổng số 95.000 € ghi bàn
Thêm thông tin

MP Pack I

PV trong Vietnam
92.000 €
trong tổng số 92.000 € ghi bàn
Thêm thông tin

Karen Roses III

PV trong Kenya
80.000 €
trong tổng số 80.000 € ghi bàn
Thêm thông tin

Phuong Long IV

PV trong Vietnam
100.000 €
trong tổng số 100.000 € ghi bàn
Thêm thông tin

CCSO Tolling I

PV trong Philippines
90.000 €
trong tổng số 90.000 € ghi bàn
Thêm thông tin

CCSO Tolling II

PV trong Philippines
80.000 €
trong tổng số 80.000 € ghi bàn
Thêm thông tin

MP Pack II

PV trong Vietnam
86.000 €
trong tổng số 86.000 € ghi bàn
Thêm thông tin

Las Lomas I – Refinanzierung

PV trong Chile
100.000 €
trong tổng số 100.000 € ghi bàn
Thêm thông tin

Thao Long I

PV trong Vietnam
72.000 €
trong tổng số 72.000 € ghi bàn
Thêm thông tin

McLeod Russel – Mwenge

PV trong Uganda
340.700 €
trong tổng số 341.000 € ghi bàn
Thêm thông tin

Toqui I

PV trong Chile
99.800 €
trong tổng số 100.000 € ghi bàn
Thêm thông tin

Don Bosco Boy’s Town Technical Institute

PV trong Kenya
46.000 €
trong tổng số 46.000 € ghi bàn
Thêm thông tin

Toqui II

PV trong Chile
96.000 €
trong tổng số 96.000 € ghi bàn
Thêm thông tin

Dalat Worsted Spinning

PV trong Vietnam
507.000 €
trong tổng số 507.000 € ghi bàn
Thêm thông tin

Folife I

PV trong Philippines
201.000 €
trong tổng số 201.000 € ghi bàn
Thêm thông tin

Toqui III

PV trong Chile
83.000 €
trong tổng số 83.000 € ghi bàn
Thêm thông tin

Folife II

PV trong Philippines
260.800 €
trong tổng số 265.000 € ghi bàn
Thêm thông tin

TLM I

PV trong Nigeria
99.000 €
trong tổng số 99.000 € ghi bàn
Thêm thông tin

TLM II

PV trong Nigeria
95.000 €
trong tổng số 95.000 € ghi bàn
Thêm thông tin

Thao Long II

PV trong Vietnam
62.000 €
trong tổng số 62.000 € ghi bàn
Thêm thông tin

Ecoberry I

PV trong Chile
99.000 €
trong tổng số 99.000 € ghi bàn
Thêm thông tin

McLeod Russel – Bugambe

PV trong Uganda
234.000 €
trong tổng số 234.000 € ghi bàn
Thêm thông tin

Toqui IV

PV trong Chile
75.000 €
trong tổng số 75.000 € ghi bàn
Thêm thông tin

Dong Duong I

PV trong Vietnam
79.650 €
trong tổng số 80.000 € ghi bàn
Thêm thông tin

Ecoberry II

PV trong Chile
98.000 €
trong tổng số 98.000 € ghi bàn
Thêm thông tin

Dong Duong II

PV trong Vietnam
71.000 €
trong tổng số 71.000 € ghi bàn
Thêm thông tin

Toqui V

PV trong Chile
74.900 €
trong tổng số 75.000 € ghi bàn
Thêm thông tin

Thuan Quan Aluminium I

PV trong Vietnam
98.700 €
trong tổng số 99.000 € ghi bàn
Thêm thông tin

Thuan Quan Aluminium II

PV trong Vietnam
92.000 €
trong tổng số 92.000 € ghi bàn
Thêm thông tin

Dong Duong III

PV trong Vietnam
73.000 €
trong tổng số 73.000 € ghi bàn
Thêm thông tin

Thuan Quan Aluminium III

PV trong Vietnam
91.000 €
trong tổng số 91.000 € ghi bàn
Thêm thông tin

Quality Meat Packers I

PV trong Kenya
75.000 €
trong tổng số 75.000 € ghi bàn
Thêm thông tin

Dalat Worsted Spinning II

PV trong Vietnam
387.000 €
trong tổng số 387.000 € ghi bàn
Thêm thông tin

Quality Meat Packers II

PV trong Kenya
83.000 €
trong tổng số 83.000 € ghi bàn
Thêm thông tin

Industry Packaging I

PV trong Vietnam
75.000 €
trong tổng số 75.000 € ghi bàn
Thêm thông tin

Agrícola San Isidro I

PV trong Chile
61.000 €
trong tổng số 61.000 € ghi bàn
Thêm thông tin

Mega Center I

PV trong Panama
86.000 €
trong tổng số 86.000 € ghi bàn
Thêm thông tin

Agrícola San Isidro II

PV trong Chile
52.000 €
trong tổng số 52.000 € ghi bàn
Thêm thông tin

Village Sports Club I

PV trong Philippines
92.000 €
trong tổng số 92.000 € ghi bàn
Thêm thông tin

Industry Packaging II

PV trong Vietnam
68.000 €
trong tổng số 68.000 € ghi bàn
Thêm thông tin

Quality Meat Packers III

PV trong Kenya
90.000 €
trong tổng số 90.000 € ghi bàn
Thêm thông tin

Abyssinia I

PV trong Kenya
620.000 €
trong tổng số 620.000 € ghi bàn
Thêm thông tin

Mega Center II

PV trong Panama
81.000 €
trong tổng số 81.000 € ghi bàn
Thêm thông tin

Ecoberry III

PV trong Chile
97.000 €
trong tổng số 97.000 € ghi bàn
Thêm thông tin

Ngu Long I

PV trong Vietnam
312.000 €
trong tổng số 312.000 € ghi bàn
Thêm thông tin

DHT Packaging I

PV trong Vietnam
73.000 €
trong tổng số 73.000 € ghi bàn
Thêm thông tin

Village Sports Club II

PV trong Philippines
84.850 €
trong tổng số 89.000 € ghi bàn
Thêm thông tin

DHT Packaging II

PV trong Vietnam
99.000 €
trong tổng số 99.000 € ghi bàn
Thêm thông tin

Industry Packaging III

PV trong Vietnam
69.000 €
trong tổng số 69.000 € ghi bàn
Thêm thông tin

DHT Packaging III

PV trong Vietnam
43.000 €
trong tổng số 43.000 € ghi bàn
Thêm thông tin

Condovac Solare Warmwasseraufbereitung I

EE-SHW trong Costa Rica
96.300 €
trong tổng số 99.000 € ghi bàn
Thêm thông tin

Condovac Solare Warmwasseraufbereitung II

EE-SHW trong Costa Rica
99.000 €
trong tổng số 99.000 € ghi bàn
Thêm thông tin

Ecoberry IV

PV trong Chile
99.600 €
trong tổng số 100.000 € ghi bàn
Thêm thông tin

Condovac Solare Warmwasseraufbereitung III

EE-SHW trong Costa Rica
99.000 €
trong tổng số 99.000 € ghi bàn
Thêm thông tin

Dong Hai Ben Tre I

PV trong Vietnam
810.100 €
trong tổng số 811.000 € ghi bàn
Thêm thông tin

Condovac Solare Warmwasseraufbereitung IV

EE-SHW trong Costa Rica
29.000 €
trong tổng số 29.000 € ghi bàn
Thêm thông tin

Ngu Long II

PV trong Vietnam
399.200 €
trong tổng số 400.000 € ghi bàn
Thêm thông tin

Condovac Effiziente Klimatisierung I

EE-AC trong Costa Rica
99.800 €
trong tổng số 100.000 € ghi bàn
Thêm thông tin

Gregory University I

PV trong Nigeria
82.450 €
trong tổng số 83.000 € ghi bàn
Thêm thông tin

Kinkizi – Bwindi I

PV trong Uganda
99.750 €
trong tổng số 100.000 € ghi bàn
Thêm thông tin

Condovac Effiziente Klimatisierung II

EE-AC trong Costa Rica
99.800 €
trong tổng số 100.000 € ghi bàn
Thêm thông tin

Condovac Effiziente Klimatisierung III

EE-AC trong Costa Rica
98.800 €
trong tổng số 99.000 € ghi bàn
Thêm thông tin

Kinkizi – Bwindi II

PV trong Uganda
93.850 €
trong tổng số 100.000 € ghi bàn
Thêm thông tin

Agroindustria Roscar I

PV trong Panama
320.200 €
trong tổng số 324.000 € ghi bàn
Thêm thông tin

Condovac Effiziente Klimatisierung IV

EE-AC trong Costa Rica
79.900 €
trong tổng số 80.000 € ghi bàn
Thêm thông tin

Hilton Garden Inn I

PV trong Costa Rica
94.650 €
trong tổng số 95.000 € ghi bàn
Thêm thông tin

Kinkizi – Bwindi III

PV trong Uganda
93.400 €
trong tổng số 98.000 € ghi bàn
Thêm thông tin

Agricola Tamelcura I

PV trong Chile
97.550 €
trong tổng số 100.000 € ghi bàn
Thêm thông tin

Hilton Garden Inn II

PV trong Costa Rica
87.400 €
trong tổng số 94.000 € ghi bàn
Thêm thông tin

Phu Khang I

PV trong Vietnam
69.900 €
trong tổng số 70.000 € ghi bàn
Thêm thông tin

Abyssinia II

PV trong Kenya
551.500 €
trong tổng số 553.000 € ghi bàn
Thêm thông tin

Agricola Tamelcura II

PV trong Chile
80.400 €
trong tổng số 81.000 € ghi bàn
Thêm thông tin

Agricola Tamelcura III

PV trong Chile
68.900 €
trong tổng số 69.000 € ghi bàn
Thêm thông tin

Thien Nam Elevator – Refinanzierung I

PV trong Vietnam
86.900 €
trong tổng số 87.000 € ghi bàn
Thêm thông tin

Condovac modernisierte Elektroinstallation I

EE-LED trong Costa Rica
307.600 €
trong tổng số 451.000 € ghi bàn
Thêm thông tin

Hilton Garden Inn III

PV trong Costa Rica
89.000 €
trong tổng số 93.000 € ghi bàn
Thêm thông tin

Phu Khang II

PV trong Vietnam
63.450 €
trong tổng số 68.000 € ghi bàn
Thêm thông tin

Mactan Apparels I

PV trong Philippines
96.650 €
trong tổng số 97.000 € ghi bàn
Thêm thông tin

Thien Nam Elevator Refinanzierung II

PV trong Vietnam
85.650 €
trong tổng số 86.000 € ghi bàn
Thêm thông tin

Kinkizi – Rugyeyo I

PV trong Uganda
84.500 €
trong tổng số 85.000 € ghi bàn
Thêm thông tin

Mactan Apparels II

PV trong Philippines
96.850 €
trong tổng số 97.000 € ghi bàn
Thêm thông tin

Condovac Effiziente Klimatisierung V

EE-AC trong Costa Rica
36.650 €
trong tổng số 78.000 € ghi bàn
Thêm thông tin

Hilton Garden Inn IV

PV trong Costa Rica
55.150 €
trong tổng số 57.000 € ghi bàn
Thêm thông tin

Thien Nam Elevator – Refinanzierung III

PV trong Vietnam
83.350 €
trong tổng số 86.000 € ghi bàn
Thêm thông tin

Mactan Apparels III

PV trong Philippines
96.500 €
trong tổng số 97.000 € ghi bàn
Thêm thông tin

Hai Thinh Nutrition I

PV trong Vietnam
99.350 €
trong tổng số 100.000 € ghi bàn
Thêm thông tin

Kinkizi – Rugyeyo II

PV trong Uganda
81.900 €
trong tổng số 82.000 € ghi bàn
Thêm thông tin

Grupo Vargas I

PV trong Costa Rica
99.850 €
trong tổng số 100.000 € ghi bàn
Thêm thông tin

Thien Nam Elevator – Refinanzierung IV

PV trong Vietnam
49.900 €
trong tổng số 50.000 € ghi bàn
Thêm thông tin

Vina Invina I

PV trong Chile
95.800 €
trong tổng số 96.000 € ghi bàn
Thêm thông tin

Hai Thinh Nutrition II

PV trong Vietnam
99.900 €
trong tổng số 100.000 € ghi bàn
Thêm thông tin

Mactan Apparels IV

PV trong Philippines
65.700 €
trong tổng số 66.000 € ghi bàn
Thêm thông tin

Green TG II

PV trong Vietnam
669.200 €
trong tổng số 671.000 € ghi bàn
Thêm thông tin

Grupo Vargas II

PV trong Costa Rica
99.150 €
trong tổng số 100.000 € ghi bàn
Thêm thông tin

Thai Duong Rubber IV

PV trong Vietnam
56.300 €
trong tổng số 90.000 € ghi bàn
Thêm thông tin

Hai Thinh Nutrition III

PV trong Vietnam
87.950 €
trong tổng số 96.000 € ghi bàn
Thêm thông tin

Vina Invina II

PV trong Chile
96.900 €
trong tổng số 97.000 € ghi bàn
Thêm thông tin

Wyndham Garden I

PV trong Costa Rica
75.900 €
trong tổng số 76.000 € ghi bàn
Thêm thông tin

Nghia Sai Gon Nippers I

PV trong Vietnam
479.950 €
trong tổng số 523.000 € ghi bàn
Thêm thông tin

Wyndham Garden II

PV trong Costa Rica
50.600 €
trong tổng số 51.000 € ghi bàn
Thêm thông tin

Gregory University II

PV trong Nigeria
77.600 €
trong tổng số 78.000 € ghi bàn
Thêm thông tin

Golden Lad

PV trong Nigeria
84.600 €
trong tổng số 86.000 € ghi bàn
Thêm thông tin

San Pedro Hospital I

PV trong Philippines
98.200 €
trong tổng số 99.000 € ghi bàn
Thêm thông tin

Agromillora Sur I

PV trong Chile
99.750 €
trong tổng số 100.000 € ghi bàn
Thêm thông tin

Vina Invina III

PV trong Chile
89.600 €
trong tổng số 95.000 € ghi bàn
Thêm thông tin

Condefa

PV trong Costa Rica
73.200 €
trong tổng số 74.000 € ghi bàn
Thêm thông tin

Agroindustria Roscar II

PV trong Panama
158.150 €
trong tổng số 348.000 € ghi bàn
Thêm thông tin

San Pedro Hospital II

PV trong Philippines
98.250 €
trong tổng số 99.000 € ghi bàn
Thêm thông tin

Gualapack I

PV trong Costa Rica
91.300 €
trong tổng số 92.000 € ghi bàn
Thêm thông tin

Cosevco Produktionshalle I

PV trong Vietnam
97.900 €
trong tổng số 99.000 € ghi bàn
Thêm thông tin

Dong Nam Viet Packaging V

PV trong Vietnam
99.850 €
trong tổng số 100.000 € ghi bàn
Thêm thông tin

San Pedro Hospital III

PV trong Philippines
98.900 €
trong tổng số 99.000 € ghi bàn
Thêm thông tin

Cosevco Fertigung I

PV trong Vietnam
91.900 €
trong tổng số 92.000 € ghi bàn
Thêm thông tin

Cosevco Warenlager I

PV trong Vietnam
95.650 €
trong tổng số 96.000 € ghi bàn
Thêm thông tin

Cosevco Produktionshalle II

PV trong Vietnam
95.950 €
trong tổng số 97.000 € ghi bàn
Thêm thông tin

San Pedro Hospital IV

PV trong Philippines
97.050 €
trong tổng số 98.000 € ghi bàn
Thêm thông tin

San Pedro Hospital V

PV trong Philippines
92.600 €
trong tổng số 96.000 € ghi bàn
Thêm thông tin

Gualapack II

PV trong Costa Rica
90.900 €
trong tổng số 91.000 € ghi bàn
Thêm thông tin

Hasfarm Dalat City II

PV trong Vietnam
146.750 €
trong tổng số 147.000 € ghi bàn
Thêm thông tin

Agromillora Sur II

PV trong Chile
98.950 €
trong tổng số 100.000 € ghi bàn
Thêm thông tin

Dong Nam Viet Packaging VI

PV trong Vietnam
95.600 €
trong tổng số 98.000 € ghi bàn
Thêm thông tin

Abyssinia Awasi I

PV trong Kenya
800.600 €
trong tổng số 802.000 € ghi bàn
Thêm thông tin

Cosevco Produktionshalle III

PV trong Vietnam
90.250 €
trong tổng số 94.000 € ghi bàn
Thêm thông tin

Metro Wear

PV trong Philippines
533.750 €
trong tổng số 534.000 € ghi bàn
Thêm thông tin

Gualapack III

PV trong Costa Rica
88.000 €
trong tổng số 90.000 € ghi bàn
Thêm thông tin

Kinkizi – Rugyeyo III

PV trong Uganda
80.850 €
trong tổng số 81.000 € ghi bàn
Thêm thông tin

Grupo Vargas III

PV trong Costa Rica
97.500 €
trong tổng số 98.000 € ghi bàn
Thêm thông tin

Formas Universales

PV trong Panama
446.000 €
trong tổng số 449.000 € ghi bàn
Thêm thông tin

Novofarma Service I

PV trong Chile
95.900 €
trong tổng số 99.000 € ghi bàn
Thêm thông tin

Inmobiliaria Zattera I

PV trong Chile
98.550 €
trong tổng số 99.000 € ghi bàn
Thêm thông tin

Agromillora Sur III

PV trong Chile
25.100 €
trong tổng số 100.000 € ghi bàn
Thêm thông tin

S&D Thanh Hoa I

PV trong Vietnam
90.850 €
trong tổng số 92.000 € ghi bàn
Thêm thông tin

Inmobiliaria Zattera II

PV trong Chile
73.850 €
trong tổng số 76.000 € ghi bàn
Thêm thông tin

Cosevco Fertigung II

PV trong Vietnam
91.100 €
trong tổng số 92.000 € ghi bàn
Thêm thông tin

Cosevco Warenlager II

PV trong Vietnam
99.800 €
trong tổng số 100.000 € ghi bàn
Thêm thông tin

Instituto Justo Arosemena

PV trong Panama
544.000 €
trong tổng số 548.000 € ghi bàn
Thêm thông tin

Dalat Worsted Spinning III

PV trong Vietnam
716.000 €
trong tổng số 716.000 € ghi bàn
Thêm thông tin

Nghia Sai Gon Nippers II

PV trong Vietnam
11.000 €
trong tổng số 951.000 € ghi bàn
Thêm thông tin

Dong Hai Ben Tre II

PV trong Vietnam
45.000 €
trong tổng số 1.374.000 € ghi bàn
Thêm thông tin

Novofarma Service II

PV trong Chile
72.200 €
trong tổng số 73.000 € ghi bàn
Thêm thông tin

Agromillora Sur IV

PV trong Chile
100.000 €
trong tổng số 100.000 € ghi bàn
Thêm thông tin

Pharmaceutical Packaging I

PV trong Vietnam
99.000 €
trong tổng số 99.000 € ghi bàn
Thêm thông tin

Novofarma Service III

PV trong Chile
45.800 €
trong tổng số 46.000 € ghi bàn
Thêm thông tin

Agromillora Sur V

PV trong Chile
79.250 €
trong tổng số 84.000 € ghi bàn
Thêm thông tin

Pharmaceutical Packaging II

PV trong Vietnam
72.000 €
trong tổng số 72.000 € ghi bàn
Thêm thông tin

Pharmaceutical Packaging III

PV trong Vietnam
32.900 €
trong tổng số 33.000 € ghi bàn
Thêm thông tin

Nghia Sai Gon Nippers III

PV trong Vietnam
502.800 €
trong tổng số 993.000 € ghi bàn
Thêm thông tin

Premium Wines I

PV trong Chile
96.800 €
trong tổng số 99.000 € ghi bàn
Thêm thông tin

Condovac Effiziente Klimatisierung VI

EE-AC trong Costa Rica
42.000 €
trong tổng số 47.000 € ghi bàn
Thêm thông tin

Premium Wines II

PV trong Chile
96.750 €
trong tổng số 97.000 € ghi bàn
Thêm thông tin

S&D Thanh Hoa II

PV trong Vietnam
54.100 €
trong tổng số 58.000 € ghi bàn
Thêm thông tin

Premium Wines III

PV trong Chile
79.650 €
trong tổng số 80.000 € ghi bàn
Thêm thông tin

Instituto Justo Arosemena II

PV trong Panama
376.300 €
trong tổng số 377.000 € ghi bàn
Thêm thông tin

Viet Roll V

PV trong Vietnam
83.900 €
trong tổng số 84.000 € ghi bàn
Thêm thông tin

Nam Dinh Forest V

PV trong Vietnam
108.350 €
trong tổng số 118.000 € ghi bàn
Thêm thông tin

Universidad Santa Lucia Solaranlage

PV trong Costa Rica
144.000 €
trong tổng số 144.000 € ghi bàn
Thêm thông tin

Universidad Santa Lucia Energieeffizienz

EE-AC trong Costa Rica
30.000 €
trong tổng số 30.000 € ghi bàn
Thêm thông tin

Cerro Lodge

EE-AC trong Costa Rica
41.000 €
trong tổng số 41.000 € ghi bàn
Thêm thông tin

Minh Dung Protrade I

PV trong Vietnam
99.000 €
trong tổng số 99.000 € ghi bàn
Thêm thông tin