Invest-Solar---icon

Đầu tư vào năng lượng mặt trời

Bắt đầu với ít nhất là € 100.

Environmental-Impact---icon

Xem tác động của bạn

Khoản đầu tư của bạn giúp chúng tôi nhanh chóng khởi động các dự án năng lượng sạch.

Grow-Money---icon

Xem tiền của bạn phát triển

Bạn kiếm được tiền lãi từ khoản đầu tư của mình ngay từ ngày đầu tiên.

Tại sao lại đầu tư từ cộng đồng?

Đầu tư cộng đồng là một cách thay thế, miễn phí để đưa tiền của bạn vào hoạt động. Không giống như đầu tư vào các quỹ, bạn biết chính xác ai và bạn đang đầu tư vào cái gì, điều này đặc biệt quan trọng nếu bạn muốn tránh hỗ trợ nhiên liệu hóa thạch.

Đầu tư cộng đồng là một lĩnh vực bất khả tri trong ngành và có tiềm năng vô hạn để huy động vốn cho các dự án hoặc dự án kinh doanh mà bạn có lợi ích cá nhân - cho dù đó là bất động sản, công ty khởi nghiệp công nghệ hay như trong trường hợp của chúng ta: năng lượng sạch, tái tạo.

Bắt đầu

Đăng ký mất năm phút và hoàn toàn trực tuyến - tất cả những gì bạn cần là tài khoản ngân hàng ở EU. Chọn dự án của bạn, điền thông tin của bạn và bắt đầu đầu tư với số tiền ít nhất là € 100. Chúng tôi sẽ gửi cho bạn tất cả các tài liệu pháp lý của bạn để bảo vệ an toàn. Bạn bắt đầu đầu tư càng sớm, thì bạn càng sớm kiếm được tiền lãi.

Chọn một dự án

Có hai loại đầu tư. Các nhà đầu tư cộng đồng hoặc tài trợ cho các dự án một mình hoặc hợp tác với các tổ chức cho vay. Các biến số khác sẽ ảnh hưởng đến dự án mà bạn quyết định tài trợ, chẳng hạn như quốc gia, ngành, loại hình kinh doanh, thời hạn cho vay, lãi suất và tác động bền vững.

  • Tìm kiếm thêm thanh khoản? Chọn thời hạn cho vay ngắn.
  • Tiết kiệm lâu dài? Tối đa hóa lợi nhuận bằng cách chọn một dự án có lãi suất cao và thời hạn cho vay dài.
  • Yêu Việt Nam khi bạn đến thăm? Đầu tư vào một dự án để hỗ trợ sự phát triển bền vững của quốc gia đó.

Nhận tiền hoàn trả

Đó là điều mà tất cả chúng ta chờ đợi - lợi tức đầu tư của bạn. Hồ sơ theo dõi của chúng tôi là hoàn hảo: tất cả các dự án đã được thanh toán đúng hạn và đầy đủ cho các nhà đầu tư cộng đồng. Việc trả nợ diễn ra mỗi năm một lần. Bạn nhận được tiền lãi của mình vào ngày thanh toán đầu tiên và trong những năm tiếp theo, bạn sẽ nhận được khoản hoàn trả khoản vay của mình ngoài tiền lãi.

Bắt đầu huy động vốn từ cộng đồng ngay hôm nay

Tham gia cùng hàng nghìn nhà đầu tư đã cứu thế giới khỏi biến đổi khí hậu - và kiếm tiền lãi trong suốt quá trình đó.