Sáu năm ecoligo, sáu năm làm việc theo nhóm

Hôm nay chúng tôi kỷ niệm sinh nhật lần thứ sáu của chúng tôi! Chúng tôi sử dụng ngày này để nhìn lại sáu năm hoạt động của ecoligo với nhóm của chúng tôi và ghi nhớ những gì chúng tôi đã đạt được cùng nhau. Chúng tôi đã khởi động vô số dự án, hình thành quan hệ đối tác và khiến các nhà đầu tư phấn khích vì sứ mệnh của chúng tôi. Chúng tôi nóng lòng muốn tìm hiểu xem sáu năm tới sẽ có gì cho mình. Nhưng có một điều chắc chắn rằng: Với một đội bóng như thế này, mọi thứ chỉ có thể trở nên tuyệt vời.