Các nhà đầu tư cộng đồng tài trợ cho 5 nhà máy năng lượng mặt trời vào tháng 3

Tháng trước, các nhà đầu tư cộng đồng của chúng tôi một lần nữa cho thấy rằng họ có thể làm việc cùng nhau để thực hiện các dự án lớn và do đó đóng góp tích cực vào việc bảo vệ khí hậu. Năm nhà máy năng lượng mặt trời cho phép các công ty ở Thái Lan, Việt Nam và Kenya chuyển sang sử dụng điện mặt trời sạch và chi phí thấp đã được các nhà đầu tư tài trợ hoàn toàn. Cùng với đó, các nhà máy có công suất 2.458 kWp và có thể tiết kiệm 2.025 tấn CO 2 mỗi năm.

Khách hàng năng lượng mặt trời Royal Group Industries

Royal Group Industries

Hoàn thành tài chính sau 38 ngày vào ngày 11 tháng 3

Nhà đầu tư cộng đồng: 367

Khối lượng tài trợ: 328,000 €

CO2 hàng năm tiết kiệm: 407 tấn

Tình trạng: Chưa hoạt động

Hệ thống năng lượng mặt trời tại Cuốn Việt

Cuốn Việt

Việc cấp vốn hoàn thành sau 147 ngày vào ngày 14 tháng 3

Nhà đầu tư cộng đồng: 181

Khối lượng tài trợ: 327,000 €

CO2 hàng năm tiết kiệm: 355 tấn

Tình trạng: Đi vào hoạt động từ tháng 11 năm 2020

Nhà máy năng lượng mặt trời tại Lạc Long

Lạc Long II

Hoàn thành tài chính sau 30 ngày vào ngày 17 tháng 3

Nhà đầu tư cộng đồng: 389

Khối lượng tài trợ: 395,000 €

CO2 hàng năm tiết kiệm: 392 tấn

Tình trạng: Đang hoạt động từ tháng 1 năm 2021

Tấm pin năng lượng mặt trời tại Bao Bì Giấy Gia Gia Nghị

Gia Gia Nghi Bao Bì Giấy

Hoàn thành tài chính sau 168 ngày vào ngày 21 tháng 3

Nhà đầu tư cộng đồng: 281

Khối lượng tài trợ: 270.000 €

CO2 hàng năm tiết kiệm: 280 tấn

Tình trạng: Đi vào hoạt động từ tháng 11 năm 2020

Nhà máy năng lượng mặt trời tại Xchesia

Xchesia

Việc cấp vốn hoàn thành sau 152 ngày vào ngày 30 tháng 3

Nhà đầu tư cộng đồng: 689

Khối lượng tài trợ: 837,000 €

CO2 hàng năm tiết kiệm: 591 tấn

Tình trạng: Đang hoạt động từ năm 2019

Mỗi dự án được tài trợ đều đóng góp đáng kể vào tăng trưởng kinh tế bền vững và góp phần quan trọng vào việc bảo vệ khí hậu. Tìm hiểu về các dự án khác vẫn đang mở hoặc đăng ký nhận bản tin để hỗ trợ tài chính cho các dự án trong tương lai với tư cách là nhà đầu tư cộng đồng và làm điều gì đó tốt cho hành tinh.