20 triệu euro cho các dự án có tác động

Cách đây không lâu, chúng tôi đã rất vui mừng khi huy động được hơn 10 triệu euro khối lượng đầu tư từ cộng đồng và kỷ niệm cột mốc ấn tượng này. Vào thời điểm đó, bốn năm nằm giữa khoản đầu tư đầu tiên và mốc 10 triệu euro. Và bây giờ, chỉ chưa đầy một năm sau, điều đó đã xảy ra một lần nữa: Chúng tôi đã huy động được thêm 10 triệu euro khối lượng đầu tư từ cộng đồng, tăng gấp đôi tổng khối lượng chỉ trong vòng 12 tháng.

Đây là một dấu hiệu rõ ràng cho thấy Crowd cam kết hơn bao giờ hết đối với hành động vì khí hậu toàn cầu và mang lại sự thay đổi tích cực. Với mỗi khoản trong số hơn 21.000 khoản đầu tư, các nhà đầu tư cho phép chúng tôi thực hiện các dự án năng lượng mặt trời trên khắp thế giới có tác động thực sự.

Nhưng chính xác thì tác động này trông như thế nào? Chính xác thì điều gì sẽ xảy ra với 20 triệu euro và ai được lợi và làm thế nào? Chúng tôi có câu trả lời rất cụ thể cho điều này:

Nhưng 20 triệu euro hoàn toàn không phải là dấu chấm hết cho câu chuyện. Vô số dự án khác đang chờ được cấp vốn và cuối cùng đã đi vào hoạt động. Cùng với đám đông, chúng tôi sẽ đạt được tác động mạnh hơn nữa nhanh hơn nữa trong những tháng và năm tới và thay đổi thế giới tốt đẹp hơn. Chúng tôi đang mong chờ cột mốc quan trọng tiếp theo với họ!

Bạn cũng muốn cải thiện thế giới với chúng tôi? Sau đó, quyết định đầu tư ngay bây giờ và hỗ trợ một trong nhiều dự án năng lượng mặt trời của chúng tôi.