Ba cách để lắp đặt hệ thống năng lượng mặt trời

Một hệ thống năng lượng mặt trời tốt không chỉ phù hợp với nhu cầu của khách hàng mà còn phù hợp với các điều kiện cấu trúc tại chỗ. Để đạt được sự liên kết này, một câu hỏi quan trọng phải được trả lời ngay từ đầu: Hệ thống năng lượng mặt trời có thể được lắp đặt ở đâu? Mặc dù câu trả lời cho các câu hỏi đó hơi khác nhau giữa các khách hàng, nhưng thường có ba cách để có thể lắp đặt hệ thống năng lượng mặt trời.

Hệ thống năng lượng mặt trời gắn trên mái nhà

Cách lắp đặt hệ thống năng lượng mặt trời: Gắn trên mái nhà
Hệ thống năng lượng mặt trời gắn trên mái tại Kim Đức , Việt Nam.

Đây là cách phổ biến nhất để lắp đặt hệ thống năng lượng mặt trời trong lĩnh vực C&I. Vì hầu hết các công ty, đặc biệt là những công ty kinh doanh sản xuất, sở hữu một số tòa nhà hoặc nhà máy, lắp đặt hệ thống năng lượng mặt trời trên mái nhà thường là giải pháp lý tưởng. Bằng cách lắp đặt hệ thống trực tiếp trên mái nhà, năng lượng mặt trời có thể được sản xuất ngay tại nơi nó được tiêu thụ. Ngoài ra, hệ thống năng lượng mặt trời gắn trên mái nhà là một cách tuyệt vời để tái sử dụng không gian tầng thượng chưa được sử dụng trước đây.

Tuy nhiên, việc lắp đặt hệ thống gắn trên mái phụ thuộc rất nhiều vào việc phân tích cấu trúc của tòa nhà có liên quan. Không phải tất cả các mái nhà đều có thể chịu được trọng lượng bổ sung của hệ thống năng lượng mặt trời. Do đó, có thể cần gia cố kết cấu trước khi bắt đầu lắp đặt.

Hệ thống năng lượng mặt trời gắn trên mặt đất

Cách lắp đặt hệ thống năng lượng mặt trời: Gắn trên mặt đất
Hệ thống năng lượng mặt trời gắn trên mặt đất cho Universidad Adventista , Chile.

Trong những trường hợp mà ngay cả việc gia cố kết cấu cũng không đủ hoặc nơi không gian có sẵn trên sân thượng quá nhỏ, thì các hệ thống năng lượng mặt trời gắn trên mặt đất sẽ được lắp đặt. Các hệ thống năng lượng mặt trời này thường được lắp đặt ở những khu vực mở trước đây chưa được sử dụng. Thông thường, các địa điểm lắp đặt gần với địa điểm tiêu thụ năng lượng mặt trời.

Trong khi hệ thống năng lượng mặt trời gắn trên mặt đất tiêu thụ đất, chúng không bịt kín đất. Ở một mức độ nào đó, thiên nhiên vẫn được phép nở hoa xung quanh các hệ thống năng lượng mặt trời gắn trên mặt đất, thậm chí thường được hưởng lợi từ bóng râm bổ sung do các tấm pin mặt trời cung cấp.

Hệ thống năng lượng mặt trời nổi

Cách lắp đặt hệ thống năng lượng mặt trời: Nổi
Hệ thống năng lượng mặt trời nổi cho Rift Valley Roses , Kenya.

Hệ thống năng lượng mặt trời nổi vẫn còn tương đối mới và hiếm . Như tên gọi của chúng cho thấy, các hệ thống này thường được lắp đặt trên các hồ chứa nước hoặc các vùng nước khác gần cơ sở của khách hàng. Nhờ các thiết bị nổi, các tấm pin mặt trời nằm trực tiếp trên bề mặt, nơi chúng tạo ra năng lượng mặt trời sạch.

Trong số cả ba loại hệ thống năng lượng mặt trời hiện có, hệ thống nổi mang lại nhiều lợi thế nhất . Chúng không tiêu thụ bất kỳ diện tích đất nào hoặc yêu cầu thay đổi cấu trúc lớn tại địa điểm, mà chỉ đơn giản là nổi trên mặt nước. Vị trí này cung cấp các lợi ích bổ sung. Nhờ tác dụng làm mát của nước, hiệu suất của các tấm pin mặt trời tăng lên. Đồng thời, lượng nước bốc hơi được giảm thiểu nhờ tác dụng che nắng của hệ thống. Một tình huống đôi bên cùng có lợi cho hệ thống năng lượng mặt trời và hồ chứa nước.

Solar luôn tìm ra cách

Có khả năng lắp đặt các hệ thống năng lượng mặt trời theo ba cách khác nhau cho phép mang lại sự linh hoạt tối đa. Và chúng không loại trừ lẫn nhau. Đối với một số khách hàng, cả hệ thống gắn trên mặt đất và trên mái đều được lắp đặt. Hoặc một hệ thống gắn trên mái nhà được kết hợp với một hệ thống năng lượng mặt trời nổi. Dù điều kiện cấu trúc như thế nào: Hầu như luôn có một cách để lắp đặt năng lượng mặt trời.