Đã đến lúc thay đổi toàn cầu! Tham gia với chúng tôi cho #ClimateStrike

Cuộc khủng hoảng khí hậu cuối cùng cũng đang trở thành xu hướng chủ đạo. Nhờ Greta Thunberg và những người trẻ của phong trào Thứ Sáu Cho Tương Lai, năm qua đã chứng kiến một sự thay đổi lớn trong nhận thức toàn cầu.

Tuy nhiên, chúng tôi vẫn chưa ở đó. Là một công ty tập trung vào khí hậu và là thành viên của Entrepreneurs For Future, chúng tôi nhận thức rõ rằng mặc dù chúng tôi cảm thấy sự thay đổi này đang diễn ra xung quanh mình, nhưng chúng tôi cũng vẫn đang ở trong một bong bóng. Nhưng điều đó sắp thay đổi.

Vào thứ sáu ngày 20 của tháng 9, hành động khí hậu sẽ làm nên lịch sử toàn cầu. Mọi người ở mọi lứa tuổi và thành phần đang xuống đường đòi công bằng khí hậu và chấm dứt kỷ nguyên nhiên liệu hóa thạch. Hàng triệu người sẽ tham gia, hàng tỷ người sẽ xem nó và thế giới sẽ cảnh giác với tình trạng khẩn cấp về khí hậu mà chúng ta đang đối mặt.

Vẫn chưa muộn, nhưng chúng ta phải hành động ngay bây giờ. Tham gia cùng ecoligo tại cuộc đình công khí hậu ở Berlin vào thứ Sáu ngày 20 của tháng 9 và là một phần của phong trào toàn cầu để cứu hành tinh của chúng ta. Chúng tôi sẽ gặp nhau lúc 11:00 tại Wilhelmstraße 97 với Entrepreneurs For Future: tìm biểu ngữ của chúng tôi hoặc tham gia nhóm khi chúng tôi đến Brandenburger Tor lúc 12:00.

Không thể tham gia? Tạo tác động của bạn trên internet: chia sẻ, đăng, thích, tweet về phong trào, nói với bạn bè và đồng nghiệp của bạn; giúp chúng tôi lớn tiếng! Bạn cũng có thể hỗ trợ phong trào khí hậu trên khắp thế giới, bao gồm cả các quốc gia có dự án năng lượng mặt trời của chúng tôi: https://globalclimatestrike.net để tìm cuộc hành quân gần nhất của bạn. Hãy làm nên lịch sử khí hậu!