Tầm nhìn sâu sắc của Nhà Đầu Tư Ấn bản Việt Nam: Điều gì khiến Wolfgang P. phấn khích khi đầu tư vào Việt Nam

Trong hơn nửa năm, các nhà đầu tư cộng đồng của chúng tôi đã có thể tham gia tích cực vào sự bùng nổ năng lượng mặt trời ở Việt Nam. Mong muốn bền vững hơn và nhu cầu năng lượng ngày càng tăng nhanh của nền kinh tế Việt Nam rõ ràng đã thúc đẩy sự chuyển biến tích cực này trong những năm gần đây. Wolfgang P., một nhà đầu tư lâu năm, cho biết lý do tại sao ông thích đầu tư vào các dự án của Việt Nam.

“Có hai khía cạnh đặc biệt khiến tôi hứng thú về cơ hội đầu tư của ecoligobe. Một mặt, điều quan trọng đối với tôi là mọi khoản đầu tư đều thúc đẩy việc mở rộng và sử dụng năng lượng tái tạo. Bản thân tôi đã hoạt động trong nhiều năm trên cơ sở tự nguyện trong lĩnh vực chuyển đổi năng lượng và rất cam kết suy nghĩ lại về xã hội. Chúng ta phải nhận ra việc chuyển đổi sang năng lượng tái tạo hoàn toàn và nhanh nhất có thể nếu chúng ta muốn cứu khí hậu của chúng ta. Mọi dự án năng lượng mặt trời mới đều có thể đóng góp quan trọng ở đây.

Mối quan tâm của tôi đối với các dự án của Việt Nam đặc biệt được khơi dậy bởi thực tế là các nhà máy năng lượng mặt trời ở đó tiết kiệm được rất nhiều CO2 nhờ vào kích thước và thành phần của điện thông thường, do đó đóng góp đáng kể
để chuyển đổi năng lượng.

Wolfgang P.

Mặt khác, lãi suất và thời hạn cho vay của từng dự án cũng là một yếu tố quyết định đối với tôi. Mặc dù những điều này khác nhau, tôi đã đầu tư vào hầu hết mọi dự án cho đến nay. Hơn hết, thông tin chi tiết về khách hàng cuối cùng và đối tác của dự án tạo ra nhiều sự minh bạch và tin tưởng.

Mối quan tâm của tôi đối với các dự án của Việt Nam đặc biệt được khơi dậy bởi thực tế là các nhà máy năng lượng mặt trời ở đó tiết kiệm được nhiều khí CO2 nhờ vào kích thước và thành phần của điện thông thường, do đó đóng góp đáng kể vào quá trình chuyển đổi năng lượng. Vì vậy, các nhà máy quang điện ở đó có hiệu suất cao hơn so với các dự án ở các nước khác. Việc ở Việt Nam thường các công ty lâu đời mới được trang bị nhà máy năng lượng mặt trời cũng là một điểm cộng. Do đó, khả năng mất khả năng thanh toán của một bộ phận khách hàng cuối cùng là khá thấp. Ngoài ra, các công ty Việt Nam thường có thể tự hào về một số chứng chỉ về tính bền vững hoặc đảm bảo chất lượng. Một lý do khác để tôi đầu tư vào các dự án ở Việt Nam và ủng hộ việc chuyển đổi sang năng lượng tái tạo ở đó. ”

Nếu bạn cũng quan tâm đến các dự án ở quốc gia Đông Nam Á và muốn tạo ra tác động lớn, tích cực với các khoản đầu tư của mình, vui lòng tìm hiểu về tất cả các dự án đang mở tại đây.