Nhà máy năng lượng mặt trời nổi đầu tiên của Kenya

Hệ thống năng lượng mặt trời nổi tại Thung lũng Rift Rose ở Kenya

Mọi khoản đầu tư vào một dự án năng lượng mặt trời đều có khả năng tạo ra sự khác biệt lớn. Và lần này, các nhà đầu tư cộng đồng thậm chí đã làm nên lịch sử: bằng cách tài trợ cho dự án Rift Valley Rose, họ đã thực hiện được việc lắp đặt nhà máy năng lượng mặt trời nổi đầu tiên ở Kenya.

Hãy xem video của chúng tôi để biết tác động tích cực mà một khoản đầu tư có thể có đối với ecoligo.

Nếu bạn cũng muốn tạo ra sự khác biệt tích cực, hãy tìm hiểu về tất cả các dự án hiện đang được quảng cáo đây hoặc đăng ký cho bản tin của chúng tôi.