Tầm nhìn sâu sắc của Nhà Đầu Tư Ấn bản Việt Nam: Điều gì khiến Klaus H. phấn khích về các khoản đầu tư vào Việt Nam

Thông tin chi tiết của nhà đầu tư

Các nhà đầu tư cộng đồng của chúng tôi thường nêu ra nhiều lý do đã thôi thúc họ đầu tư vào các dự án năng lượng mặt trời bền vững. Đây cũng là trường hợp của Klaus H., người mà cả khía cạnh tài chính và sinh thái trong các khoản đầu tư của…

Read More

Tháng 4: Một nhà máy năng lượng mặt trời được tài trợ, hai nhà máy khác được kết nối với lưới điện

Nhà máy năng lượng mặt trời tại Trang trại Bomarts

Vào tháng 4, tác động tích cực trên toàn cầu của các nhà đầu tư cộng đồng đã cam kết của ecoligo.investments một lần nữa trở nên rõ ràng. Trong khi một nhà máy năng lượng mặt trời mới của một công ty Việt Nam đã được cấp vốn hoàn toàn vào tháng trước, hai…

Read More

Tầm nhìn sâu sắc của Nhà Đầu Tư Ấn bản Việt Nam: Điều gì khiến Philipp-Georg H. phấn khích khi đầu tư vào Việt Nam

Thông tin chi tiết của nhà đầu tư

Nhiều nhà đầu tư cộng đồng của chúng tôi tự là chuyên gia trong lĩnh vực năng lượng tái tạo hoặc hợp tác quốc tế và biết tận mắt những lợi thế của quá trình chuyển đổi năng lượng toàn cầu. Đây cũng là trường hợp của Philipp-Georg H., người đánh giá rất cao công…

Read More