ecoligo tiếp tục thúc đẩy quá trình chuyển đổi năng lượng vào tháng 6

Một tháng nữa của năm 2021 đã kết thúc và một lần nữa các nhà đầu tư cộng đồng đã gửi đi tín hiệu mạnh mẽ cho việc bảo vệ khí hậu: Chỉ trong tháng 6, các nhà đầu tư đã tài trợ cho bốn nhà máy năng lượng mặt trời mới thông qua nền tảng đầu tư cộng đồng. Cả 4 nhà máy đều được đặt tại Việt Nam và sẽ thúc đẩy hơn nữa việc chuyển đổi sang năng lượng mặt trời sạch ở quốc gia Đông Nam Á này. Đồng thời, hai nhà máy năng lượng mặt trời ở Việt Nam và Kenya đã được đưa vào vận hành vào tháng Sáu. Kể từ bây giờ, những thứ này sẽ cung cấp cho các công ty liên kết nguồn điện được tạo ra từ năng lượng mặt trời.

Các nhà máy năng lượng mặt trời này đã được cấp vốn đầy đủ vào tháng 6:

Hệ thống năng lượng mặt trời cho Rừng Nam Định

Nam Định rừng III

Hoàn thành tài chính sau 4 ngày vào ngày 3 tháng 6

Nhà đầu tư cộng đồng: 148

Khối lượng tài trợ: 128.000 €

CO2 hàng năm tiết kiệm: 118 tấn

Tình trạng: Đi vào hoạt động từ tháng 12 năm 2020

Hệ thống năng lượng mặt trời cho Bao bì Đông Nam Việt

Bao bì Đông Nam Việt IV

Hoàn thành tài chính sau 70 ngày vào ngày 5 tháng 6

Nhà đầu tư cộng đồng: 344

Khối lượng tài trợ: 197.000 €

CO2 hàng năm tiết kiệm: 212 tấn

Tình trạng: Đi vào hoạt động từ tháng 9 năm 2020

Hệ thống năng lượng mặt trời cho In An Bình

In An Bình

Việc cấp vốn hoàn thành sau 49 ngày vào ngày 27 tháng 6

Nhà đầu tư cộng đồng: 256

Khối lượng tài trợ: 177.000 €

CO2 hàng năm tiết kiệm: 177 tấn

Tình trạng: Đang hoạt động từ tháng 5 năm 2021

Hệ thống năng lượng mặt trời cho Rừng Nam Định

Nam Định rừng IV

Việc cấp vốn hoàn thành sau 7 ngày kể từ ngày 27.06.

Nhà đầu tư cộng đồng: 155

Khối lượng tài trợ: 132.000 €

CO2 hàng năm tiết kiệm: 115 tấn

Tình trạng: Đi vào hoạt động từ tháng 12 năm 2020

Các nhà máy năng lượng mặt trời này đã được vận hành thành công vào tháng 6:

Các tấm pin mặt trời tại Rega
Ngày 25 tháng 6: Rega I
Trang trại hoa Zena Sosiani
Ngày 29 & 30 tháng 6: Zena Sosiani

Bạn cũng có thể tận dụng cơ hội để thúc đẩy quá trình chuyển đổi năng lượng toàn cầu với việc đầu tư vào các nhà máy năng lượng mặt trời và do đó đóng góp quan trọng vào việc bảo vệ khí hậu. Bạn có thể xem tổng quan về tất cả các cơ hội đầu tư hiện có trên trang dự án.