Cập nhật tháng 5: Một lần nữa có thêm nhiều nhà máy năng lượng mặt trời được cấp vốn và vận hành

Các nhà máy năng lượng mặt trời này đã được cấp vốn đầy đủ vào tháng 5:

Nhà máy Fresha Dairies

Fresha Dairies I

Hoàn thành tài chính sau 4 ngày vào ngày 6 tháng 5

Nhà đầu tư cộng đồng: 254

Khối lượng tài trợ: 295.000 €

CO2 hàng năm tiết kiệm: 362 tấn

Tình trạng: Đang khởi công xây dựng

Bên trong Fresha Dairies

Fresha Dairies II

Hoàn thành tài chính sau 6 ngày vào ngày 22 tháng 5

Nhà đầu tư cộng đồng: 209

Khối lượng tài trợ: 236.000 €

CO2 hàng năm tiết kiệm: 290 tấn

Tình trạng: Đang khởi công xây dựng

Các nhà máy năng lượng mặt trời này đã được vận hành thành công vào tháng 5:

Các tấm pin mặt trời tại khách sạn Jenny
Ngày 4 tháng 5: Khách sạn Jenny
Hệ thống năng lượng mặt trời tại Kim Đức
Ngày 10 tháng 5: Kim Đức
Hệ thống năng lượng mặt trời tại In An Bình
Ngày 26/5: In An Bình

Bạn cũng có thể tận dụng cơ hội để thúc đẩy quá trình chuyển đổi năng lượng toàn cầu bằng cách đầu tư vào các nhà máy năng lượng mặt trời và do đó đóng góp quan trọng vào việc bảo vệ khí hậu. Để có cái nhìn tổng quan về tất cả các cơ hội đầu tư hiện có, vui lòng truy cập trang dự án.