Bảy điểm một: Nhà máy năng lượng mặt trời ở Việt Nam lên mạng

Vào tháng 12, tổng thầu Vũ Phong Solar đã chứng minh giá trị của ecoligo khi được hợp tác với các đối tác mạnh mẽ và đáng tin cậy trong sứ mệnh bảo vệ khí hậu toàn cầu. Chỉ trong vòng một tháng, bảy nhà máy quang điện ấn tượng đã được lắp đặt hoàn chỉnh tại Việt Nam dưới sự quản lý của Vũ Phong Solar và đại diện cho ecoligo.

Tất cả bảy hệ thống đều đã sản xuất điện và giúp các công ty liên kết vừa giảm chi phí điện vừa tiết kiệm khí CO2 gây hại cho khí hậu. Kết hợp với nhau, các hệ thống quang điện sẽ tiết kiệm tới 5.451 tấn CO2 hàng năm.

Một số dự án đã được cấp vốn toàn bộ hoặc một phần, những dự án khác vẫn chưa được quảng cáo để huy động vốn từ cộng đồng. Việc lắp đặt của họ đã được thực hiện bởi vì ecoligo tài trợ trước cho các dự án năng lượng mặt trời trong những điều kiện nhất định để hiện thực hóa việc lắp đặt hệ thống và đóng góp liên quan vào việc bảo vệ khí hậu toàn cầu càng sớm càng tốt. Đối với các dự án ở Việt Nam nói riêng, việc triển khai và đấu nối vào lưới điện trước cuối năm 2020 là rất quan trọng để đảm bảo cho khách hàng mức giá cước đầu vào vẫn còn khả dụng cho đến thời điểm đó. Chẳng bao lâu nữa, cộng đồng các nhà đầu tư có ý thức về môi trường cũng sẽ có cơ hội đầu tư vào các dự án vốn đã mang lại thu nhập này.

Các nhà máy này đã sản xuất điện mặt trời sạch kể từ tháng 12 năm 2020:

Ngày 17 và 27 tháng 12: Lạc Long

Nhà máy năng lượng mặt trời Lạc Long 1025 kWp và Nhà máy năng lượng mặt trời Lạc Long II 427 kWp.

Ngày 28/12: Nội thất Tây Ninh

Nhà máy năng lượng mặt trời 1.127 kWp - Nội thất Tây Ninh ..

28/12: CHA Nhựa

Lắp đặt năng lượng mặt trời 855 kWp - CHA Plastics.

Ngày 28 tháng 12: Rạng rỡ

1.001 kWp lắp đặt năng lượng mặt trời - Bức xạ.

Ngày 28 tháng 12: Green TG

1.008 kWp lắp đặt năng lượng mặt trời - Green TG.

30/12: Rừng Nam Định

1.134 kWp lắp đặt năng lượng mặt trời Rừng Nam Định.

Nếu bạn muốn tham gia vào khoản tài chính vẫn còn tồn đọng của các nhà máy năng lượng mặt trời hoặc nhận thông tin về các dự án năng lượng mặt trời của ecoligo ở các quốc gia khác, vui lòng truy cập trang dự án hoặc đăng ký cho bản tin.