Năng lượng mặt trời ở Việt Nam: Xu hướng, cơ hội và thách thức

Thượng Dương tại hội nghị năng lượng tái tạo
Giám đốc Quốc gia Việt Nam Thượng Dương

Giám đốc Quốc gia Việt Nam Thường Dương vừa chủ trì một hội nghị hàng đầu về năng lượng tái tạo tại Thành phố Hồ Chí Minh. Chúng tôi đã nói chuyện với anh ấy để nghe những gì anh ấy học được tại hội nghị và những gì tương lai cho năng lượng mặt trời ở Việt Nam trong những năm tới.

Xin chào Thương! Thực trạng ở Việt Nam về năng lượng tái tạo như thế nào?

Việc sử dụng năng lượng mặt trời ở Việt Nam đã bùng nổ trong vài năm trở lại đây. Nhu cầu năng lượng ngày càng tăng và đồng thời chi phí năng lượng tăng đã dẫn đến nhận thức về năng lượng tái tạo ngày càng tăng. Cho đến nay, 6 GWp công suất mặt trời đã được lắp đặt trong nước – 2 GWp chỉ trong 10 tháng qua! Nhưng vẫn còn rất nhiều chỗ để cải thiện. Cho đến nay, tỷ trọng năng lượng mặt trời trong công suất điện của cả nước chỉ ở mức 10,2%, phần còn lại chủ yếu đến từ các nhà máy than hoặc thủy điện.

Sự phát triển này trong việc sử dụng năng lượng tái tạo đã ra đời như thế nào?

Các công ty thương mại và công nghiệp lớn nói riêng đang ngày càng chuyển sang sử dụng năng lượng mặt trời. Các công ty công nghiệp và thương mại thường đặc biệt thú vị đối với các nhà đầu tư với tư cách là khách hàng cuối cùng, vì họ có tình hình kinh tế tốt và có thể phát triển bền vững và lâu dài với sự trợ giúp của năng lượng mặt trời. Các mức thuế quan cao cấp đã tạo ra các động lực bổ sung cho việc sử dụng điện mặt trời trong những năm gần đây.

Có những yếu tố nào khác thúc đẩy việc sử dụng năng lượng mặt trời không?

Có, đặc biệt là các Thỏa thuận mua bán điện trực tiếp mới. Các thỏa thuận này tạo điều kiện cho tất cả các nhà sản xuất năng lượng có thể bán và cung cấp điện trực tiếp cho khách hàng cuối cùng mà không cần thông qua công ty năng lượng nhà nước EVN. Điều này đặc biệt thú vị đối với các công ty muốn chuyển hoàn toàn sang điện từ các nguồn tái tạo và do đó có thể đảm bảo rằng điện của họ thực sự xanh. Do nhu cầu về loại điện xanh này không ngừng tăng lên, nên số lượng các nhà máy quang điện trong nước cũng đang tăng lên nhanh chóng.

Nhưng chắc chắn cũng có những rủi ro liên quan đến các dự án năng lượng mặt trời?

Tất nhiên, ngành năng lượng mặt trời không tránh khỏi rủi ro. Những thay đổi về luật pháp, biến động tiền tệ hoặc lạm phát cũng có thể ảnh hưởng đến ngành này và rất khó để ngăn chặn. Tuy nhiên, rủi ro từ các lĩnh vực tài chính và công nghệ xây dựng có thể được giữ ở mức rất thấp bằng cách áp dụng các tiêu chuẩn chất lượng cao và đối tác kiểm tra cẩn thận. Đây cũng là cách ecoligo hoạt động, chỉ đề xuất các dự án cho quy trình đầu tư từ cộng đồng đáp ứng tất cả các tiêu chí và rủi ro có thể được giữ ở mức thấp nhất có thể.

Kết luận của bạn sau hội nghị là gì? Bạn nhìn nhận thế nào về tương lai của năng lượng mặt trời ở Việt Nam?

Tôi chắc chắn rằng sự phát triển mà chúng ta đang thấy ở Việt Nam mới chỉ là bước khởi đầu và sẽ còn tiếp tục trong thời gian dài. Tôi đã rất vui mừng về nhiều dự án mà chúng tôi sẽ cài đặt trong những tháng tới.

Cảm ơn những hiểu biết sâu sắc, Thương! Chúng tôi cũng mong chờ nó.