Tháng 11: Ba nhà máy năng lượng mặt trời ở Việt Nam đi vào hoạt động

Tháng trước, rất nhiều điều đã xảy ra ở Việt Nam về chuyển đổi năng lượng. Ba nhà máy năng lượng mặt trời lớn, đã được tài trợ một phần hoặc toàn bộ bởi các nhà đầu tư cộng đồng đã cam kết, đã đi vào hoạt động vào tháng 11 và đã sản xuất điện mặt trời sạch và chi phí thấp kể từ đó.

Cả ba hệ thống này đều mang lại lợi ích cho các công ty công nghiệp ở phía nam của đất nước, gần trung tâm thành phố Hồ Chí Minh. Nhìn chung, cả ba hệ thống quang điện sẽ cho phép tiết kiệm hàng năm 900 tấn CO2 và do đó đóng góp lớn vào việc bảo vệ khí hậu toàn cầu. Ngoài ra, ba công ty, với tổng số lao động khoảng 550 người, sẽ có thể tiết kiệm đáng kể chi phí điện bằng cách chuyển sang sử dụng năng lượng mặt trời.

Các nhà máy năng lượng mặt trời này đã được kết nối với lưới điện vào tháng 11:

Nhà máy năng lượng mặt trời tại Cuốn Việt
Ngày 13/11: Cuốn Việt
Hệ thống năng lượng mặt trời tại Thang máy Thiên Nam
Ngày 16/11: Thang máy Thiên Nam II
Tấm pin năng lượng mặt trời tại Bao bì giấy Gia Gia Nghị
Ngày 30/11: Bao bì giấy Gia Gia Nghi

Nếu bạn cũng muốn hỗ trợ quá trình chuyển đổi năng lượng toàn cầu bằng cách đầu tư bền vững, hãy tìm hiểu về tất cả các dự án hiện tại tại đây hoặc đăng ký nhận bản tin để không còn bỏ lỡ bất kỳ cơ hội đầu tư mới nào.