Tất cả những điều tốt đẹp đều đến với ba: các nhà máy năng lượng mặt trời bắt đầu sản xuất điện

Ngày nay, quá trình chuyển đổi năng lượng toàn cầu đã được tiến bộ đáng kể thông qua nỗ lực của các nhà đầu tư cộng đồng. Vào tháng 10, ba nhà máy năng lượng mặt trời được tài trợ thông qua ecoligo đã trực tuyến và bắt đầu sản xuất điện mặt trời sạch. Từ nay, hai công ty Việt Nam và một trang trại hoa của Kenya có thể được hưởng lợi gấp đôi từ sức mạnh của mặt trời: Một mặt, các công ty có thể giảm chi phí điện năng bằng cách sử dụng năng lượng mặt trời và tăng trưởng bền vững. Mặt khác, CO2 lượng khí thải do chúng gây ra giảm đáng kể, do đó bảo vệ môi trường. Cùng với nhau, cả ba nhà máy sẽ tiết kiệm 20.476 tấn CO2 trong tổng thời gian tồn tại của họ.

Các dự án sau đã bắt đầu sản xuất điện:

Hệ thống năng lượng mặt trời tại Credible Blooms
Ngày 2 tháng 10: Sự nở rộ đáng tin cậy
Hệ thống năng lượng mặt trời tại Viet Air Filters
Ngày 2 tháng 10: Viet Air Filters
Tấm pin mặt trời tại Cao su Thái Dương
Ngày 7 tháng 10: Cao su Thái Dương

Nếu bạn cũng muốn tham gia vào quá trình chuyển đổi năng lượng toàn cầu và thúc đẩy việc mở rộng năng lượng tái tạo ở các thị trường mới nổi, hãy tìm hiểu thêm về tất cả các dự án năng lượng mặt trời hiện tại và đầu tư ngay hôm nay.