Tầm nhìn sâu sắc của Nhà Đầu Tư: Tại sao Maximilian B.-B. đầu tư qua ecoligo

Nhà đầu tư cộng đồng Maximilian B.-B.
Maximilian B.-B.

Các nhà đầu tư cộng đồng của chúng tôi thường viện dẫn nhiều lý do khác nhau thuyết phục họ đầu tư vào các dự án năng lượng mặt trời của chúng tôi. Chúng bao gồm từ lãi suất cố định đến đóng góp vào cuộc chiến chống biến đổi khí hậu và hỗ trợ nền kinh tế địa phương. Điều này cho chúng ta thấy rằng động cơ đằng sau các khoản đầu tư cũng đa dạng và khác nhau như chính các nhà đầu tư. Trong trường hợp của Maximilian B.-B., trọng tâm là hỗ trợ nền kinh tế ở các nước mới nổi và đang phát triển.

“Tôi đặc biệt đang tìm kiếm các cơ hội tài trợ cho các dự án phát triển và theo định hướng sinh thái khi tôi biết đến ecoligo qua Handelsblatt. Điều quan trọng đối với tôi là tôi có thể sử dụng tiền của mình để hỗ trợ các dự án mang lại lợi ích trực tiếp và hữu hình cho mọi người và do đó hỗ trợ phát triển kinh tế cũng như xã hội ở các quốc gia tương ứng. Vì những lý do này, các dự án quang điện cho các tổ chức giáo dục và trang trại ở Ghana và Kenya là thú vị nhất đối với tôi. Nếu toàn bộ quá trình sản xuất được thực hiện trong nước và các sản phẩm vẫn được bán trên thị trường địa phương thì càng tốt. Giá trị lý tưởng của những dự án này đối với tôi là vô giá và là sức hút lớn nhất đối với tôi.

Điều quan trọng đối với tôi là tôi có thể sử dụng tiền của mình để hỗ trợ các dự án trực tiếp và hữu hình
mang lại lợi ích cho mọi người và do đó hỗ trợ phát triển xã hội cũng như kinh tế ở các quốc gia tương ứng.

Maximilian B.-B.

Tuy nhiên, tôi nhận thức rõ rằng luôn có những rủi ro nhất định khi đầu tư trực tiếp vào các dự án. Đổi lại, việc ecoligo cung cấp thông tin minh bạch trước về các nhà máy và các công ty cung cấp, kiểm tra chúng và cũng cung cấp thông tin cập nhật chi tiết trong quá trình thực hiện dự án, khiến tôi một lần nữa yên tâm. Và sự hợp tác trước đó với các công ty đối tác lớn cũng tạo thêm sự tin tưởng. Vì vậy, đối với tôi, mong muốn có thể tích cực làm điều gì đó tốt đẹp bằng tiền của mình và góp phần củng cố các quốc gia đang phát triển và mới nổi đã chiếm ưu thế. ”

Nếu bạn muốn có được hình ảnh của tất cả các dự án trong quá khứ và hiện tại và hiểu những công ty nào được hỗ trợ, hãy truy cập trang dự án của chúng tôi. Để được cập nhật thông tin về các dự án mới, bạn có thể đăng ký nhận bản tin của chúng tôi.